Zakończona została przebudowa sieci kanalizacji deszczowej polegająca na budowie  układów oczyszczania wód opadowych na kolektorach deszczowych odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Tczewa do Kanału Młyńskiego: wylot nr III w rejonie ul. Armii Krajowej 70, za Szkołą Podstawową nr 8.

Zrealizowane zostały dwa separatory substancji ropopochodnych, studnia połączeniowa oraz komora zbiorcza wykonana z 2 studni z zamontowanymi klapami zwrotnymi zapobiegającemu cofaniu się wód z Kanału Młyńskiego do separatora oraz przewody dopływowe z rur  żelbetowych.

W ramach zadania wykonawca oczyścił wlot do Kanału Młyńskiego oraz oczyścił z piasku i innych substancji ropopochodnych piaskownik.  

Koszt inwestycji to blisko 2,2 mln zł.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułArcheologiczny weekend
Następny artykułFestiwal Skoków – 22 czerwca