Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kontrole

43

W związku z planowaną kontrolą właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w III kwartale b.r. przypominamy:

  1. art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (…)przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej(…).

  • art. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wójt, burmistrz  lub prezydent miasta kontroluje:

  1. posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;
  2. zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
  3. dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b. 

Poniżej link do wykazu podmiotów, które są wpisane do RDR na terenie Miasta Tczewa https://bip.tczew.pl/struktura/1/26/dokumenty/6463/wiadomosc/696113/wykaz_podmiotow_wpisanych_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w )REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułJeździsz rowerem po Tczewie? Wypełnij ankietę!
Następny artykułTurniej eliminacyjny Mistrzostw Osiedli w piłce nożnej