Rada Miejska w Tczewie 30 maja 2019 roku, uchwałą nr IX/65/2019, zatwierdziła Strategię Rozwoju Tczewa do roku 2030.

Miasto Tczew jest aktywnym miastem pomorskim, które systematycznie wdraża zadania o znaczeniu lokalnym i ponadpodstawowym w stosunku do roli określonej dla gminy w przepisach ustawowych. Założenia i wskazania do osiągania celów są publikowane w strategii rozwoju miasta.

Dokument jest zaktualizowaną wersją Strategii Rozwoju Tczewa do 2020 roku.

Zweryfikowany dokument strategii został opracowany z uwzględnieniem takich źródeł jak:

  • przyjęta w 2015 r. Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2030,
  • uchwalony w 2017 r. plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego, uwzględniający obszary funkcjonalne i obszar metropolitalny,
  • przyjęta w marcu 2017 r. ostateczna wersję Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wszystkie te opracowania są istotne dla dokumentu strategicznego Tczewa, ze względu na powiązania społeczno-ekonomiczne obszaru i podjęte wspólne projekty, których rezultaty wpłyną na wzrost potencjału rozwojowego miasta.

Pobierz pliki:REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPrzydatne linki
Następny artykułOgólnopolska Karta Dużej Rodziny