Tylko do 14 października można dostarczać zgłoszenia do dziewiątej edycji konkursu fotograficznego: „Cztery pory roku w Tczewie – kalendarz 2023”, organizowanego przez prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Pula nagród to 4 tys. zł.


Tak jak we wcześniejszych edycjach, zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach roku, pokazywać pozytywne zmiany zachodzące na przestrzeni lat oraz zachęcać do odwiedzenia naszego miasta. Zdjęcia nie muszą być wykonane w 2022 roku, ale powinny przedstawiać stan aktualny. Zwycięskie prace posłużą do wykonania kalendarza na 2023 rok.


Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: sniegula@um.tczew.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 14 października z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.


Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, dłuższym boku 45 cm, w standardzie RGB lub w skali szarości e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo można też dołączyć odbitki na papierze fotograficznym w formacie 30×20 cm. Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 fotografii poziomych, w proporcji 2×3 (4×6), uwzględniających wszystkie pory roku. Prace konkursowe należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz opisem zdjęcia, uwzględniającym porę roku, datę i miejsce jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia i regulamin można pobrać poniżej lub otrzymać w Biurze Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego.

Fot. Artur Łobocki – laureat II nagrody w ubiegłorocznym konkursie.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMichał Bajor „Kolor Cafe” – 16 października w CKiS
Następny artykułKultura w sąsiedztwie – kreatywne warsztaty jesienią