W środę, 29 września 2021 roku w Gdańsku odbyła się konferencja o nazwie Samorządy Przyjazne Życiu. Kilkudziesięciu samorządowców z Polski spotkało się, aby dzielić się swoimi doświadczeniami i rozmawiać o jakości życia i związanych z nią rozwojem lokalnym i aktywną mobilnością. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2020 i przedstawiono laureatów. Dla miasta Tczew było to już drugie badanie. W kategorii miast 50-100 tysięcy mieszkańców Tczew zajął I miejsce, osiągając najlepszy wynik. Co ważne, poprawiliśmy wynik z pierwszego badania jakie było pilotażem na skalę Polski.

W trakcie konferencji szeroko dyskutowano o mobilności aktywnej, ale również o polityce parkingowej jako narzędziu wspierania zielonego i multimodalnego transportu. Paneliści poruszali tematykę spadku pasażerów w komunikacji publicznej w trakcie pandemii, wzrostu ilości samochodów i zajmowanej przez nie przestrzeni.

Nie zabrakło również gościa z Bremen, który przedstawił politykę w zakresie wspierania mobilności aktywnej w swoim mieście. Model split czyli podział zadań przewozowych w Bremen kształtuje się następująco: 25% pieszo, 25% rowerem, 14% transport publiczny, 36% samochodem.

Główna konkluzja konferencji, to takie kształtowanie polityki transportowej przez samorząd, by umożliwić mieszkańcom realny wybór sposobu poruszania się, wtedy zaczną częściej wybierać rower, autobus, czy poruszanie się pieszo.

Inicjatywa „Samorządy Przyjazne Życiu” jest adresowana do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów. Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.

Podczas konferencji zaprezentowano też wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2020 i przedstawiono laureatów. Miasto Tczew zajęło 1 miejsce aż w 3 kategoriach!

W grupie miejscowości 50-100 tys. mieszkańców zajęliśmy 1 miejsce z najlepszym wynikiem, najwyższą frekwencją oraz w kategorii działań wpierających ruch rowerowy w czasie pandemii.

Czym jest Badanie Klimatu Rowerowego? Jest to próba zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Tczewie. Badanie zostało przeprowadzone według sprawdzonej i rozwijanej od 1998 roku metodologii “Fahrradklima – Test” i było realizowane przez Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA) w porozumieniu z innymi organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

W skali ocen od 1 do 6, gdzie 1 to ocena najlepsza, a 6 najgorsza, w badaniu miasto Tczew uzyskało średni wynik 2,98 (w 2018 było to 3,15). Jest to dobry wynik, patrząc na naszego zachodniego sąsiada. Średni wynik miast niemieckich w klasie miast 50.000-100.000 mieszkańców to 3,8. Na ponad 100 miast niemieckich w tym przedziale ludnościowym, tylko 2 z nich mają lepszy wynik, niż Tczew.

W najnowszym badaniu miasto Tczew spośród 27 pytań poprawiło wyniki w 26 z nich, a w 1 utrzymało ocenę na podobnym poziomie.

Wyniki badania, w szczególności te moduły gdzie odpowiedzi były najniższe, posłużą nam do wprowadzania konkretnych rozwiązań oraz ujęcia odpowiednich działań w programach i kampaniach przez nas realizowanych.

Więcej o badaniu (wraz z pełnym raportem) na stronie http://rowerowyklimat.pl/REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSąd Rejonowy w Tczewie z nagrodą Budowa Roku 2020
Następny artykułNiesamowite przygody niesamowitych skarpetek – spektakl dla dzieci