W związku z zamiarem wnioskowania Miasta Tczew do konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” informujemy o możliwości uzyskania wsparcia.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wsparciem mogą zostać objęte dzieci (także wnuki) osób które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

W celu ubiegania się o wsparcie należy złożyć stosowne oświadczenie załączone do niniejszej informacji.

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składają rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni. Uczniowie szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność składają oświadczenie osobiście.  

Ważne! Prosimy o dołączenie do oświadczeń dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR oraz danych umożliwiających kontakt z osobą składającą oświadczenie.

Oryginały podpisanych oświadczeń należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

Termin składania i nadsyłania oświadczeń mija 3 listopada 2021 r. Liczy się data wpływu dokumentu. Oświadczenia, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku pozyskania grantu, Miasto Tczew zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nie otrzymania dofinansowania, projekt nie będzie realizowany.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się pod numerami telefonów: 58 77-59-413, 58 77-59-492, 58 77-59-379 poprzez e-mail: tkaczyk@um.tczew.pl lub osobiście – Urząd Miejski w Tczewie, plac Piłsudskiego 1, pokój nr 53. Dla zainteresowanych podajemy stronę internetową, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Wzór oświadczenia osoby pełnoletniejREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSkarbnica ma już 2200 eksponatów
Następny artykułXXXV sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 28 października