W 2024 roku miasto Tczew przeznacza ok. 4 mln zł na realizacje zadań przez organizacje pozarządowe. W ostatnim czasie rozstrzygnięte zostały dwa konkursy.

1.  Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na  rok 2024 r.

W ramach konkursu dotowane są przedsięwzięcia realizowane w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą: „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie. Dotacje przyznano dla 14 projektów na łączną kwotę 250 000 zł. Aktualnie trwa podpisywanie umów.

Dotacje otrzymają:

– Fundacja Domu Kultury

– Polski Komitet Pomocy Społecznej

– Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki  Szkolnej PRZEMIANA

– Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

– Sportowy Klub Karate SENSHI

– Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie

– Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta ,,SAMBOR”

– Uczniowski Klub Sportowy Orły Tczew

– Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego.

2. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

W ramach konkursu dotowane są przedsięwzięcia związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i z rodzin niewydolnych wychowawczo.  Dofinansowanie na realizację ww. działań przyznano 6 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 60 000 zł. Aktualnie trwa podpisywanie umów.

Dotacje otrzymają:

– Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie

– Uczniowski Klub Sportowy ,,Orły” Tczew

– Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego

– Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Tczew

– Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Harcerskiej im. Stanisława Moniuszki

– Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewska Liga Siatkówki – podsumowanie
Następny artykuł31 maja – Urząd Miejski czynny do godz. 12.00