W związku z zakończeniem przeprowadzonej oceny formalnej  zgłoszonych  projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok  na podstawie  §2 pkt 2   Zarządzenia nr 16 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2022 rok  Urząd  Miejski w Tczewie podaje informację o spełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty:

W ramach budżetu obywatelskiego  na 2022 rok zgłoszonych zostało w  terminie określonym w harmonogramie t.j.  do 24.02.2021 r.  21  projektów.

Projekty podlegały ocenie formalnej , która zakończyła się 08.04.2021 r.

Wszystkie zgłoszone projekty  w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok spełniają  wymogi formalne.

Projekty spełniające wymogi formalne kierowane są do oceny pod względem spełniania wymogów merytorycznych, która rozpocznie  się w dniu 09.04.2021 r.  i potrwa do 24.06.2021 r.

Swoją propozycję do Budżetu Obywatelskiego miał prawo zgłosić każdy mieszkaniec Tczewa. Kwota  przeznaczona na realizację to 1 mln zł, z tego 800 tys. zł przeznaczone zostanie na tzw. projekty duże (do 250 tys. zł), a 200 tys. na tzw. projekty małe (do 25 tys. zł). Zgłoszone pomysły dotyczą m.in. placów zabaw dla dorosłych, wybudowania przestrzennego napisu  TCZEW na Bulwarze Nadwiślańskim, budowy toalety publicznej w rejonie rowerodromu na os. Bajkowym, rozbudowy istniejących miejsc rekreacji (np. kanonka, Bulwar Nadwiślański, skwer przy fontannie na Suchostrzygach),  zagospodarowania zielenią, nowych ławek, koszy na śmieci, budowy wybiegu dla psów, stojaków rowerowych, naświetlaczy, budowy  fragmentów ścieżki rowerowej, montażu kamer monitoringu wizyjnego oraz rozbudowy systemu monitoringu jakości powietrza, zakupu defibrylatorów dla dwóch szkół, nowych „witaczy”, remontu chodnika.

Teraz czas na weryfikację merytoryczną zgłoszonych projektów (np. pod względem kosztów, czasu i możliwości technicznych realizacji projektu , zgodności z obowiązującymi przepisami itd.). Publikacja informacji  o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania nastąpi do 24 czerwca br.

Głosowanie odbędzie się po wakacjach, a wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej do 1 października. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2022 r.

Budżet Obywatelski Tczewa jest realizowany od 2014 r.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł(Nie)brzydkie Kaczątko – spektakl online dla dzieci
Następny artykułRemont ul. Stoczniowców – przetarg na I etap inwestycji