W związku z zakończeniem przeprowadzonej oceny merytorycznej  zgłoszonych  projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok  na podstawie §7 uchwały nr XVI/138/2020  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa  oraz na podstawie §2 pkt 4   Zarządzenia nr 9 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17.01.2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2025 rok  Urząd  Miejski w Tczewie podaje do wiadomości ostateczną listę projektów dopuszczonych pod głosowanie:

 1. DOPUSZCZONE POD GŁOSOWANIE PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK.

I.I     LISTA PROJEKTÓW DUŻYCH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

 1.   Tytuł projektu: „Sprawni i weseli” – budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie” ,
 2. nr identyfikacyjny projektu: ID 1_2024
 3. Lokalizacja: działka nr 88/45, obręb 5, ul. Władysława Jagiełły
 4. Opis projektu: Celem projektu jest budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie.
 5. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Automatyczna toaleta na Kanonce Tczew” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 4_2024
 • Lokalizacja: działka nr 504/5 , obręb 6 , ul. Warsztatowa
 • Opis projektu: Celem projektu jest montaż wraz z wykonaniem przyłączy automatycznej toalety na terenie Kanonki w Tczewie.   
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Zagospodarowanie skweru przy Sądzie, pomiędzy Aleją Zwycięstwa a ulicą Chłodną” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 5_2024
 • Lokalizacja: działka nr 288/4 obręb 6 , Aleja Zwycięstwa
 • Opis projektu: Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zielonego jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców wraz z placem zabaw dla dzieci.  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł
  •   Tytuł projektu: „Budowa fontanny wraz z ławeczkami i zielenią jako miejsce wypoczynku przy Alei Zwycięstwa w Tczewie” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 9_2024
 • Lokalizacja: działka nr 249/2 , obręb 6 , Aleja Zwycięstwa
 • Opis projektu: Celem projektu jest budowa miejsca do wypoczynku z niewielką fontanną.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Wincentego Witosa w Tczewie. ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 19_2024
 • Lokalizacja: działka nr 174/7 , obręb 13, ul. Broniewskiego
 • Opis projektu: Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wypoczynku mieszkańców (nasadzenia zieleni, stojaki rowerowe, wybudowanie zadaszonych stołów i ławek oraz tzw. ławeczki dla zakochanych, przęsła do boiska wielofunkcyjnego, siedziska dla publiczności, budowa altanki).  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Bezpieczne przejście dla pieszych – budowa naświetlaczy na przejściach przez ul. Armii Krajowej oraz przez ul. Władysława Jagiełły w Tczewie” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 23_2024
 • Lokalizacja: działka nr 127/1 i 126/2 obręb 4 oraz działki nr 27/22 i 87/5 obręb 5, ulica Armii Krajowej ; działki nr: 100/1, 88/94, 34/26, obręb 5, ulica Władysława Jagiełły.
 • Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (6 przejść: 2 przejścia na Armii Krajowej oraz 4 przejścia na Władysława Jagiełły) poprzez budowę naświetlaczy przy przejściach.  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Montaż automatycznego szaletu miejskiego  – poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 27_2024
 • Lokalizacja: działka nr 325/10 , obręb 9 , ul. Polna i Konarskiego.
 • Opis projektu: Celem projektu jest postawienie modułowego, wandaloodpornego szaletu miejskiego na terenie Niecki Czyżykowo.  
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250.000,- zł

I.II    LISTA PROJEKTÓW MAŁYCH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

 1.   Tytuł projektu: „Remont zniszczonych, drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Tczewie” ,
 2. nr identyfikacyjny projektu: ID 2_2024
 3. Lokalizacja: działka nr 927/9 , obręb 1 , ul. Spółdzielcza
 4. Opis projektu: Celem projektu jest wymiana zniszczonego, drewnianego, wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na istniejącym placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Tczewie.
 5. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Rewitalizacja placu zabaw z nasadzeniem zieleni przy ulicy Kusocińskiego i 30-go Stycznia w Tczewie” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 12_2024
 • Lokalizacja: działka nr 88/4 , obręb 9 , ul. Kusocińskiego i 30-go Stycznia w Tczewie.
 • Opis projektu: Celem projektu jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w postaci placu zabaw wraz z nasadzeniami zieleni i ogrodzeniem.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Bezpiecznie po zmierzchu” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 15_2024
 • Lokalizacja: działka nr 755/1 , obręb 8, ulica: Kopernika 
 • Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poprzez postawienie lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem kamery monitoringu miejskiego przy śmietnikach podziemnych na ulicy Kopernika w Tczewie.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 10.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Nowa nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie.” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 18_2024
 • działka nr 13/5 i 13/6 , obręb 5 , ul. Armii Krajowej
 • Opis projektu: Celem projektu jest położenie nowej bezpiecznej nawierzchni żwirowej na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Remont chodnika w ciągu ulicy Władysława Jagiełły” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 21_2024
 • Lokalizacja: działka nr 100/1 , obręb 5 , ul. Władysława Jagiełły
 • Opis projektu: Celem projektu jest wymiana zniszczonej nawierzchni części chodnika przy ulicy Władysława Jagiełły.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego prazy ulicy Spółdzielczej w Tczewie o 2 stoły do Ping-ponga” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 22_2024
 • Lokalizacja: działka nr 927/10 , obręb 1 ul. Spółdzielcza
 • Opis projektu: Celem projektu rozbudowa terenu rekreacyjnego o dwa stoły do tenisa stołowego.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Montaż spowalniaczy w postaci tzw. „Poduszek Berlińskich” wraz z przejściem dla pieszych na ulicy Kołłątaja w Tczewie” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 24_2024
 • Lokalizacja: działka nr 541, obręb 8 , ul. Kołłątaja
 • Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez ulicę Kołłątaja w Tczewie na wysokości budynku nr 2.

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł
 •   Tytuł projektu: „Zielona Niecka Czyżykowska – nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych” ,
 • nr identyfikacyjny projektu: ID 25_2024
 • Lokalizacja: działka nr 325/10 , obręb 9, Niecka Czyżykowo
 • Opis projektu: Celem projektu stworzenie miejsc zacienionych na terenie Niecki Czyżykowo aby umożliwić schronienie się przed promieniowaniem słonecznym w upalne dni przez nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25.000,- zł

więcej na: https://bo.tczew.pl/REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUsługa informatycznej obsługi zadań publicznych, zwanej „Generatorem wniosków”
Następny artykułKonkurs fotograficzny Fabryki Sztuk