Budżet obywatelski 2024

299

12 czerwca zakończona została ocena merytoryczna projektów i ogłoszono listę projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w ramach konsultacji społecznych  budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2024 rok.

W ramach budżetu obywatelskiego  na 2024 rok 18 projektów podlegało ocenie merytorycznej, w wyniku której do głosowania dopuszczono następujące projekty:

LISTA PROJEKTÓW DUŻYCH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

 1. “Utworzenie alternatywnego dojazdu do budynków przy ulicy Andersena wraz z rozbudową istniejącego parkingu”
 2. “Dedykowane boisko do gry w kręgle fińskie (Mölkky) oraz bule”
 3. “Rozszerzenie monitoringu na ulicy Jedności Narodu”
 4. “Wymiana wszystkich urządzeń zabawowych na nowe na Niecce przy ulicy Jedności Narodu”
 5. “Dog Park na Jedności” ,
 6. “Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Wł. Jurgo”
 7. “Miejsca parkingowe wzdłuż działki nr 287 obr.5 wraz z chodnikiem”
 8. “Projekt i budowa oświetlenia na ulicy Romana Klima”
 9. “Ścieżka przyrodnicza Natura 2000 – odbudowa”
 10. “Montaż modułowego szaletu miejskiego – poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej”
 11. “Doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia rekreacyjno-edukacyjne na Górkach I i Górkach II”

LISTA PROJEKTÓW MAŁYCH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

 1. “Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Sychty”
 2. “Plaża na trawie na Tczewskim Bulwarze”
 3. “Eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Saperskiej z ul. Wojska Polskiego”
 4. “Siłownia dla seniorów na Jedności Narodu”
 5. “Poprawa bezpieczeństwa pieszych przez montaż progów zwalniających typu wyspa na ul. Henryka Sienkiewicza”
 6. “Rabata całoroczna przy ulicy Jurgo”

W ramach budżetu obywatelskiego  na 2024 rok 18 projektów podlegało ocenie merytorycznej, w wyniku której do głosowania nie dopuszczono następujących projektów:

LISTA PROJEKTÓW DUŻYCH NIEDOPUSZCZONYCH POD GŁOSOWANIE:

 1. “Budowa pomnika generała Józefa Hallera w Tczewie na Placu generała Józefa Hallera w Tczewie”

Autorzy odrzuconych projektów mogą złożyć odwołanie, ostateczna lista projektów zamieszczona zostanie 28 czerwca br.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWystawa plac zabaw w Fabryce Sztuk
Następny artykułPatrole rowerowe Straży Miejskiej