Jednogłośnie przyjęli tczewscy radni budżet miasta na 2024 rok.  Radni chwalili zadania inwestycyjne, które będą realizowane w przyszłym roku. Przeznaczono na nie 22 mln zł.

Sesja budżetowa odbyła się 21 grudnia.  Jak powiedział Kazimierz Ickiewicz, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zaplanowane na 2024 rok  dochody wyniosą  318 779 953 zł, zaś wydatki: 334 146 892 zł, w tym: wydatki bieżące: 311 989 352 zł, a wydatki majątkowe: 22 157 540 zł. Zaplanowane inwestycje to 6,58 ogólnej sumy wydatków. Deficyt budżetowy wyniesie 15,4 mln zł. Zadłużenie miasta szacowane jest na 71 mln zł czyli 22,7 proc. , co mieści się w tzw. progu ostrożnościowym.

Projekt uchwały nie wzbudził kontrowersji, radni jednogłośnie przyjęli budżet. – W imieniu prezydenta miasta Mirosława Pobłockiego, dziękuję radnym za tak zgodne głosowanie. Dziękuję również wszystkim tym, którzy ten budżet tworzyli, przede wszystkim skarbnik miasta – Helenie Kullas. Teraz czas na realizację wyznaczonych zadań – powiedział wiceprezydent Adam Burczyk.

Wśród planowanych inwestycji są m.in.:

INWESTYCJE KOMUNALNE

– pierwszy etap robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzonych w zabytkowym wiatraku

– pierwszy etap  kompleksowej termomodernizacji budynku CKiS

– zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej – II etap

– kontynuacja modernizacji oświetlenia miasta

– budowa naświetlaczy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu al. Kociewskiej i ul. Jagiellońskiej

– zakup śmieciarki do opróżniania koszy przy ciągach pieszo-rowerowych i zatokach autobusowych

– kontynuacja budowy oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych wprowadzonych do Kanału Młyńskiego

– budowa kolumbarium i zagospodarowanie terenu wokół niego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej

– zakup wiat przystankowych

– przystosowanie zasilania terenu pod imprezy plenerowe na Bulwarze Nadwiślańskim do zasilania z agregatu

– wykonanie dokumentacji projektowej renowacji stawu retencyjnego przy ul. 30 Stycznia wraz z budową odcinka kolektora deszczowego i zagospodarowania przestrzeni

– wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych murów obronnych przy ul. Wodnej i Podgórnej

REKREACJA

– rozbudowa placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim

– zakończenie przebudowy placu zabaw przy ul. Jurgo, H. Hass, Harcerskiej – etap II

– Zielona Strefa

– zakup urządzeń zabawowych na miejskie place zabaw

– rewitalizacja Parku Miejskiego

INWESTYCJE DROGOWE

– przebudowa ul. Królowej Marysieńki

– budowa parkingu naziemnego przy ul. Saperskiej

– przebudowa drogi wraz z budowa drogi rowerowej – ul. Pomorska

– przebudowa ul. Kossaka

– przebudowa ul. Mieszka I

– wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej przy ul. Kasztanowej

– wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Kochanowskiego

AKTYWNY TCZEW

– budowa basenu przyszkolnego

– przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego basenowego przy ul. Wojska Polskiego

– budowa wodnego placu zabaw na terenie niecki czyżykowskiej.

BUDŻET OBYWATELSKI

– doposażenie istniejących placów zabaw na Os. Górki I i II

– boisko do gry w kręgle fińskie oraz bule

– plaża na trawie na Bulwarze Nadwiślańskim

– tężnia solankowa

– rabata całoroczna przy ul. Jurgo

– rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty

– poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż progów (wysp) przy ul. Sienkiewicza

– zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo

– siłownia dla seniora przy ul. Jedności Narodu

– ścieżka przyrodnicza Natura-2000 – odbudowa

– dog park przy ul. Jedności  Narodu

– eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ul. Saperskiej z ul. Wojska Polskiego

INWESTYCJE OŚWIATOWE

– przebudowa pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 4

– budowa instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu nr 8

– dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymogów przeciwpożarowych.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułLUX MED zaprasza do mobilnej pracowni mammograficznej – 3 stycznia
Następny artykułInformacja na temat zgłaszania kandydatów na ławników