Tczewscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu pandemii,  nadal mogą korzystać z ulg w podatku od nieruchomości.  Uchwała jest wyjściem naprzeciw apelom przedsiębiorców adresowanym do prezydenta miasta Mirosława Pobłockiego.

Podczas sesji 28 stycznia radni jednogłośnie przyjęli uchwałę która zwalnia z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez  wskazane grupy    przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność gospodarcza została zakazana lub ograniczona przepisami związanymi COVID-19.

Zwolnienie dotyczy okresu od stycznia do marca 2021 r.

Jak przypomniała  skarbnik miasta Helena Kullas, w ubiegłym roku miasto także podjęło taką uchwałę wspierając wielu przedsiębiorców na kwotę blisko 80 tys. zł.  W tym roku skutki pandemii nadal pozostają bardzo dotkliwe dla wielu przedsiębiorców, stąd projekt prezydenta miasta o wprowadzeniu ulg na kolejne 3 miesiące.

Obecna uchwała dotyczy głównie czterech rodzajów działalności, które albo zostały zamknięte rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 grudnia 2020 r. lub ich działalność została czasowo ograniczona. Dotyczy to głownie branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz fitness.

Zwolnienie dotyczy osób fizycznych i prawnych.

Procedura składania wniosków jest uproszczona. Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika:

  1. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2021,
  2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  3. oświadczenia podatnika.

Wspomniane formularze stanowią załącznik do uchwały.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułJadłodzielnia – szukamy partnerów
Następny artykułOd 1 lutego zmiana obostrzeń przeciwepidemicznych w handlu i kulturze