Zużyte opony nie są odpadami komunalnymi. Za pozostawienie porzuconych opon w miejscach do tego nieprzeznaczonych np. przy wiatach śmietnikowych, pojemnikach na odpady komunalne – grozi kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 500 zł. (art. 145 Kodeksu wykroczeń)

Zużyte opony należy nieodpłatnie dostarczyć do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego  się przy ul. Rokickiej 5A w Tczewie, w ilości do 4 sztuk na jeden lokal mieszkalny w skali roku.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDodatek osłonowy 2.0 –  nowe zadanie gminy w 2024 r.
Następny artykułI zjazd Bilardowej Ekstraklasy 2024