27 lipca br. Wojewoda Pomorski ogłosił nabór wniosków dla organizacji pozarządowych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Aby jeszcze skuteczniej realizować wsparcie i skorzystać z możliwości pozyskania dodatkowych środków, 8 sierpnia 2022 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w działalność dwóch sklepów społecznych na terenie naszego miasta tj. Bankiem Żywności w Tczewie, Gminą Miejską Tczew, Miejskim Ośrodkiem Pomoc Społecznej, Fundacją Domu Kultury oraz Tczewskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Podjęto decyzję o utworzeniu jednego sklepu i przygotowano projekt pt. „Sklep społeczny – Dobra półka”. Partnerem wiodącym projektu i wnioskodawcą występującym o środki Wojewody jest Bank Żywności w Tczewie.

W odpowiedzi na złożoną ofertę, Wojewoda Pomorski przyznał dotację w wysokości  150 000 zł na realizację ww. przedsięwzięcia i 5 września br. podpisał stosowną umowę.

W związku z powyższym, od  23 września 2022 roku na terenie naszego miasta funkcjonował będzie jeden sklep społeczny dla obywateli Ukrainy przy ul. Kwiatowej 2 – „Dobra półka”, prowadzony przez Bank Żywności w Tczewie we współpracy z Gminą Miejską Tczew, MOPS w Tczewie, Fundacją Domu Kultury oraz Tczewskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, dofinansowany ze środków Wojewody Pomorskiego.

Z oferty sklepu będą mogli korzystać obywatele Ukrainy dwa razy w miesiącu, na podstawie stosownego upoważnienia otrzymanego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Sklep czynny będzie w każdą środę w godzinach 15.30 – 18.00 oraz piątek w godzinach 13.00-15.00 .REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWarsztaty drzeworytu dla dorosłych
Następny artykułŚwietlik – nocny przejazd rowerowy