1 lipca została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – efekt pracy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przy współpracy władz regionalnych i lokalnych oraz innych instytucji zaangażowanych w poprawę jakości powietrza z całej Polski. Jest to narzędzie informatyczne służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju.

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Właściciel nieruchomości lub zarządca budynku mieszkalnego jak i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. 

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

W JAKIM TERMINI NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Na złożenie deklaracji budynki oddane przed 1 lipca 2021 mają czas do 30 czerwca 2022 r. natomiast budynki nowo powstałe w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację składamy w wersji papierowej do Urzędu Miasta lub Gminy, właściwym  zgodnie z lokalizacją budynku. Druki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 oraz ul. 30 Stycznia 1, a także na stronie: www.gunb.gov.pl

Deklarację można złożyć elektronicznie, poprzez portal: www.zone.gunb.gov.pl/

W JAKIM CELU STWORZONA JEST BAZA CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW?

Celem jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejsce gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczególnym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. Baza stanowić będzie narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacja budynku.

CO JEŚLI NIE ZŁOŻĘ DEKLARACJI W TERMINIE?

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Zgodnie z  art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.

Gdzie szukać informacji i pomocy w przypadku problemów ze złożeniem deklaracji?

Organem nadzorującym bazę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42 e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Materiały dotyczące CEEB można znaleźć na: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

W przypadku problemów ze złożeniem deklaracji lub jej wypełnieniem można skontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tczewie pod nr telefonów: 58 77 59 447 / 58 77 59 491 / 58 77 59 436 / 58 777 53 41.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł“Nurkuj w zielone!” – projekt z warsztatami dla dzieci
Następny artykułKomunikat MOPS w Tczewie w sprawie ubiegania się o świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022