Tegoroczna debata na temat przyszłorocznego budżetu Tczewa była nietypowa. Mieszkańcy mogli ją śledzić za pośrednictwem Internetu, ale mieli też możliwość zadawania pytań.

Założenia przyszłorocznego budżetu omówiła Helena Kullas, skarbnik miasta.

Planowane dochody Tczewa wynosić będą blisko 292 mln zł, jest to o 4,8 proc. (czyli ok. 14 mln zł) mniej niż w roku bieżącym.

Planowane wydatki to ponad  313 mln zł. Spadek w stosunku do 2020 r. wynosi 4 proc., czyli ok. 13,4 mln zł.

Na inwestycje zaplanowano 34 mln zł, z czego 5 mln pochodzić będzie z dotacji unijnych – na dokończenie realizowanych przez miasto projektów (modernizacja Miejskiej Biblioteki  Publicznej, przebudowa układu drogowego na Zatorzu i budowa Centrum Wspierania Rodziny). Wydatki inwestycyjne stanowią  11 proc. wszystkich wydatków.

Największą część budżetu pochłaniają wydatki związane z opieką społeczną oraz oświatą. Na pomoc społeczną wraz z rodziną zaplanowano 102 mln zł, na oświatę i wychowanie  – 92 mln zł. Łącznie to 70 proc. Wydatki na oświatę w zaledwie 56 proc. pokrywa subwencja  rządowa, pozostałe 44 proc., czyli ok. 41 mln zł to wkład budżetu miasta. Na gospodarkę komunalną i ochronę   środowiska  przeznaczono 28 mln zł.

Deficyt budżetowy wyniesie 22 mln z. Zostanie on pokryty z emisji obligacji komunalnych oraz ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadłużenie miasta na koniec 2020 r. wyniesie 92 mln zł, czyli 31,5 proc.  ogółu dochodów.

Najważniejsze inwestycje planowane na 2021 r. omówił Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

• INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY WSPARCIU UNIJNYM:

– przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego – 4,5 mln zł

– przebudowa układu drogowego na os. Zatorze – I etap – 2,8 mln zł

– adaptacja budynku na Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 – 378 tys. zł

• INWESTYCJE DROGOWE

– budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi, w ciągu ul. Nowy Rynek (nad linią kolejową Gdańsk- Warszawa) – 13 mln zł

– przebudowa ul. Stoczniowców, od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Okrętową – 2,2 mln zł

– budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem  przy ul. Retmańskiej – do ul. Czatkowskiej  1,1 mln  zł

– budowa miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera – 25 tys. zł

• INWESTYCJE KOMUNALNE

– zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów – 1,9 mln zł

– wymiana odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Za Dworcem, ul. Prusa i ul. Kusocińskiego – 1 mln zł

– budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej – 360 tys. zł

– modernizacja oświetlenia  przy ul. Ogrodowej i Wąskiej – 350 tys. zł

– budowa trzech naświetlaczy przy ul. Jagiełły – 100 tys. zł

• INWESTYCJE ROWEROWE I ELEKTROMOBILNOŚĆ

– budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żwirki, na odcinku od ul. Armii Krajowej do al. Kociewskiej – 600 tys. zł

– dokończenie Wiślanej Trasy Rowerowej – 40 tys. zł

– zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej – 160 tys. zł

– budowa stacji ładowania autobusów – 5 tys. zł

• INWESTYCJE OŚWIATOWE I SPORTOWE

– II etap budowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej – 3 mln zł

– dobudowanie segmentu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gdańskiej – 1,5 tys. zł

– zakup kosiarki do obsługi stadionu i innych boisk, wraz z wyposażeniem – 218 tys. zł

– zakup małego busa dla SSP 2 – 180 tys. zł

– zakup słupka bezobsługowego do poboru wody i energii elektrycznej na przystani – 30 tys. zł

• INWESTYCJE POZOSTAŁE

– zagospodarowanie terenu osiedlowego w rejonie ul. Gen. Bora-Komorowskiego – 300 tys. zł

– modernizacja monitoringu miejskiego – 100 tys. zł

– wykonanie projektu zagospodarowania Parku Miejskiego – 60 tys. zł

– zakup namiotu pneumatycznego NPS 37 wraz z wyposażeniem – 30 tys. zł.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMój Biznesplan – Natalia i Mikołaj najlepsi
Następny artykułKonkurs dla przedszkoli „Artystyczna Niespodzianka dla Św. Mikołaja” online