W czwartek, 26 maja, o godz. 1000 , w Urzędzie Miejskim przy ul. 30 Stycznia 1 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Transmisja na żywo

Porządek obrad:

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 kwietnia 2022 r.      
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za maj 2022 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 kwietnia do 25 maja 2022 r.

Część druga:

 • Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021r.
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.,
  1.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2034,
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZmiana stawek czynszu w lokalach komunalnych i społecznych – od września
Następny artykułUroczysta sesja Rady Miejskiej – 26 maja