Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie. W Tczewie wnioski o to świadczenie przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pienionego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania  i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 roku, mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł dziennie za osobę, nie dłużej niż za okres 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia za zgodą wojewody, może zostać przedłużony. Świadczenie będzie wypłacane z dołu tj. za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Czytelnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami (karty osób przyjętych do zakwaterowania) należy złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. 1 Maja 8.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, pracownicy MOPS w Tczewie są upoważnieni do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Druk wniosku oraz kartę osoby przyjętej do zakwaterowania można otrzymać w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. 1 Maja 8 lub pobrać poniżej.

Dodatkowych informacji udzieli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. 1 Maja 8 tel. (58) 777-00-20 wew. 105 lub 127.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDodatek osłonowy – wnioski do 31 października
Następny artykułŚwiadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy / Фінансова підтримка для сім’ї громадянам України