Tczewscy radni udzielili wotum zaufania prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu oraz uchwalili absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2020 r. Radni dyskutowali również nad Raportem o stanie Miasta Tczewa za 2020 r.

Ubiegłoroczny budżet zaplanowano w wysokości – 339.384.250,51 zł, zaś wykonanie na koniec roku wyniosło  326.861.379,57 zł. Nadwyżka budżetowa sięgnęła blisko 6 mln zł.  W ciągu roku podjęto 8 korek budżetu. Na inwestycyjne przeznaczono ponad 40,6 mln zł, z tego ponad 35 mln zł na zadania wspierane z funduszy Unii Europejskiej.

Chociaż ze względu na pandemię życie społeczne i gospodarcze musiało zwolnić, to miasto zrealizowało większość zaplanowanych inwestycji. Najważniejsze z nich to budowa dwupoziomowego parkingu na węźle transportowym, przebudowa ostatniego już fragmentu  ul. Gdańskiej, przebudowa staromiejskich uliczek –  Krętej i Podgórnej, budowa I etapu stadionu lekkoatletycznego, utworzenie Klubu Rodzinnego Zatorze, przebudowa mostu nad Kanałem Młyńskim połączona z kolejnym etapem Wiślanej Trasy Rowerowej. Zakończyła się przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki.

Po dyskusji na temat Raportu o stanie Miasta Tczewa za 2020 r., radni głosowali nad wotum zaufania dla prezydenta Tczewa. 14 radnych głosowało za, 8 wstrzymało się od głosu. Jednogłośnie natomiast zagłosowali radni za udzieleniem prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta na 2020 r.

– Dziękuję radnym za wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2020 r. Mimo pandemii, która zdominowała życie społeczne i gospodarcze w 2020, zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 40 mln zł, w tym zdecydowaną większość przy wsparciu środków unijnych. To absolutorium należy się wszystkim, którzy pracowali przy realizacji ubiegłorocznego budżetu. Dziękuję Wam za współpracę – radnym, moim współpracownikom, naczelnikom, szeregowym urzędnikom. Wierzę, że nadal będziemy wspólnie pracować dla naszego miasta – powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczew kwitnie – zobacz film promocyjny
Następny artykułBudżet Obywatelski po weryfikacji – 17 projektów do głosowania