Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza na Wielkanocne Spotkanie Tczewian – w sobotę, 1 kwietnia o godz. 11.00 na skwerze przy fontannie na Suchostrzygach (ul. Żwirki). 

W programie m.in.:

– konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną

– występy artystyczne (dzieci z Niepublicznego Przedszkola Jarzębinka, podopieczni Agaty Sowy, Trójmiejska Grupa Wokalna).- malowanie wielkich pisanek

– warsztaty plastyczne dla dzieci przygotowane przez Fabrykę Sztuk i Miejską Bibliotekę Publiczną

– poczęstunek.

Konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną z elementami kociewskimi

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tczewie. Jego celem jest kultywowanie tradycji tworzenia palm wielkanocnych, kultury regionalnej Kociewia oraz rozwijanie kreatywności wśród mieszkańców miasta Tczewa.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Tczewa.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech osobnych kategoriach:

– I kategoria – przedszkola oraz świetlice środowiskowe (praca zbiorowa),

– II kategoria – szkoły podstawowe (praca zbiorowa),

– III kategoria – pozostali mieszkańcy miasta, w tym osoby indywidualne, rodziny, placówki, organizacje pozarządowe, instytucje.

Kryteriami konkursu są:

walory artystyczne (różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, pomysł, oryginalność oraz tradycyjne techniki tworzenia palm wielkanocnych),

nawiązanie do tradycji regionu Kociewia (np. poprzez wykorzystanie elementów haftu kociewskiego, nawiązanie kolorystyką itp.)

Palmy konkursowe należy dostarczyć 1 kwietnia na godz. 10:30 na teren rekreacyjny przy fontannie na ul. Żwirki na Suchostrzygach. Do każdej palmy wielkanocnej powinna być dołączona informacja zawierająca czytelne dane autora/autorów (imię i nazwisko/ nazwa placówki, adres).

Zasady przyznawania nagród

Wyboru najlepszych palm oraz podziału nagród dokona Komisja Konkursowa złożona z osób wskazanych przez Organizatora.

Przewiduje się maksymalnie 3 nagrody rzeczowe w kwocie do 1 000 zł dla każdej kategorii.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Spotkania Wielkanocnego 1 kwietnia 2023 r.

Regulamin konkursu:REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMorderstwo dla dwojga – spektakl – 2 kwietnia w CKiS
Następny artykułWymogi formalne – budżet obywatelski na 2024