25 stycznia rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej części programu „Czyste Powietrze” dla najmniej zamożnych – można uzyskać wsparcie nawet do 69 tys. zł. Nowa wersja programu wprowadza też możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w przypadku beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”). Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny zarówno na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie”), jak i na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r. mają być rozszerzane.

Przymierzamy się do drugiego etapu prac, obejmującego między innymi prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji – zapowiada wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców Tczewa
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3, I piętro
poniedziałek 9.30-15.30
czwartek 12.30-16.30,
tel. 58 777 53 41, 58 777 53 42

Celem programu „Czyste Powietrze”, który nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a wdraża Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi, jest rozwiązanie największego problemu dotyczącego smogu w Polsce, czyli doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, żeby efektywnie zarządzać energią. Na te działania przeznaczono 103 mld zł na lata 2018-2029. 

(Oprac. M.Ś)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDodatek osłonowy – wnioski do 31 października
Następny artykułPlan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w 2022 r.