Zapraszamy do współtworzenia Kalendarza Imprez Miejskich 2024.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny kultury należy przysyłaćdo Centrum Kultury i Sztuki (ul. Kard. Wyszyńskiego 10) – do   27 listopada:

– drogą mailową: mriebandt@ckis.tczew.pl,

– tel. 693 368 107

z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH 2024.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z udostępnieniem sali widowiskowej lub innych pomieszczeń CKIS. Te kwestie będą rozpatrywane i negocjowane indywidualnie. Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma o wynajem sali.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny sportu i rekreacji należy przysyłać do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Wojska Polskiego 28A, tel. 58 531 46 26, a.golembiewski@tcsir.pl) – do 27 listopada:

z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2024.

Pozostałe wydarzenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Tczewie (Biuro Rzecznika Prasowego, pl. Piłsudskiego1, pok. 30, drogą mailową: promocja@um.tczew.pl

– tel. 58 77 59 322.

UWAGA

Zgłoszenia powinny zawierać nazwę imprezy, datę, godzinę (jeśli jest możliwa do określenia), miejsce, organizatora.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułEco Harmonogram – Nowa aplikacja do odbioru odpadów
Następny artykułRobotrons: Niepokonani Aniołowie Galaktyki – interaktywne widowisko w CKiS – 19 listopada