Trzech nowych kawalerów Pro Domo Trsoviensi

140

Andrzej Merchel. Ryszard Kruża oraz Janusz Landowski to kolejni laureaci Medalu Pro Domo Trsoviensi przyznawanego przez Radę Miejską w Tczewie.

Decyzja o przyznaniu wyróżnień zapadła podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej, natomiast wręczenie odznaczeń nastąpi 30 styczni w Dniu Tczewa, podczas uroczystej sesji.

Andrzej Merchel został wyróżniony Medalem ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za działalność kulturalną, propagowanie kultury muzycznej i chóralnej.

W 1982 roku wstąpił do Chóru Męskiego Echo i aktywnie włączył się w jego działalność nie tylko śpiewaczą ale i organizacyjną. Początkowo pełnił funkcję członka zarządu, a potem wiceprezesa. W latach 1993 – 2011 pełnił funkcję prezesa. Jako prezes kultywował ideę  organizowania Tczewskich Festiwali Pieśni Chóralnych, na które licznie przyjeżdżały zespoły  z całej Polski  i zza granicy. Działalność chóru ubogaca ofertę kulturalną miasta. Mieszkańcy Grodu Sambora oraz sympatycy pieśni chóralnej mają okazję uczestniczyć w licznych wydarzeniach jak chociażby koncerty jesienne i wiosenne, koncerty kolęd, koncerty okolicznościowe z okazji świąt państwowych i samorządowych oraz jubileuszowe.

Andrzej Merchel jest rodowitym tczewianinem. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Studia wyższe ukończył w Bydgoszczy na Akademii Rolniczo Technicznej, a studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej. W 1962 roku rozpoczął naukę w Szkole Muzycznej I stopnia w klasie klarnetu, a już rok później zaczął grać w Harcerskiej Orkestrze Dętej. Z orkiestrą związał się na osiemnaście lat. Przeszedł wszystkie stopnie wtajemniczenia harcerskiego i dosłużył się stopnia harcmistrza.

Dzięki ofiarnej, społecznej działalności Andrzeja Merchela zespół nawiązał liczne kontakty z chórami zagranicznymi. Zaowocowało to występami w Niemczech, na Węgrzech, Litwie i Ukrainie. Występy te były piękną wizytówką wysokiego poziomu  artystycznego tczewskiego chóru i godnie promowały nasze miasto. Chór występował również z dużym powodzeniem na licznych przeglądach i festiwalach na terenie kraju. Do najważniejszych sukcesów należy zaliczyć :

II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej, III miejsce  na V Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej czy nagrodę Grand Prix i nagrodę Złotego Pasma Raduni za najlepsze interpretacje na II Festiwalu Muzyki Chóralnej w Pruszczu Gdańskim.

W 2017 roku, po krótkiej przerwie związanej z realizacją celów zawodowych powraca Pan Andrzej  Merchel na stanowisko prezesa i pełni je do dnia dzisiejszego.

Dotychczasowe starania zostały dostrzeżone i docenione. Za swoją działalność na rzecz kultury został Pan Andrzej odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Polski Związek Chórów i Orkiestr wyróżnił go wszystkimi dostępnymi odznaczeniami w tym najwyższym z nich Złotą Odznaką z Wieńcem Laurowym.

Ryszardowi Kruży przyznano Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za 45-letnią działalność na rzecz tczewskiego sportu oraz promocję miasta w kraju i za granicą

Pan Ryszard Kruża urodził się 29 września 1950 roku w Tczewie. Tutaj ukończył szkołę podstawową i zawodową . Pierwszą pracę podjął w Fabryce Przekładni Samochodowych POLMO w Tczewie i przepracował w niej ponad 40 lat.

W wieku 13 lat rozpoczął treningi w sekcji bokserskiej MKS „Wisła Tczew”, a jego pierwszym trenerem był Ryszard Wielgosz. Pierwszą walkę stoczył w wieku 15 lat na turnieju  w Gdyni. Po tej wygranej walce został powołany do Reprezentacji Okręgu Pomorskiego   i występował w niej do ukończenia wieku juniora. Karierę  sportową w seniorach kontynuował w Wiśle Tczew, Czarnych Słupsk i Sokole Piła gdzie odbywał służbę wojskową.Po powrocie z wojska wspierał jeszcze swój macierzysty klub w rywalizacji o drugą ligę.  W sumie stoczył ponad 100 walk. Miał okazję rywalizować z zawodnikami, którzy reprezentowali barwy Polski na różnych arenach. Przygodę z ringiem bokserskim zakończył w 1976 roku, ale jednocześnie rozpoczął kurs instruktorski i podjął pracę jako asystent trenera. Miał się od kogo uczyć, bo trenerem koordynatorem w Wiśle  był jego ojciec, legenda polskiego pięściarstwa  Józef Kruża.

Samodzielną pracę szkoleniową jako trener rozpoczął w 1979 roku jako trener zespołu seniorów oraz w szkółce bokserskiej w Tczewie i Pelplinie.  Doskonalił swoje kwalifikacje trenerskie i w 1984 roku uzyskał tytył Instruktora I klasy.

Trener Ryszard Kruża ma swój udział w sukcesach sportowych bardzo licznej grupy bokserów. Ci najbardziej znani to: Tomasz Bonin, Sławomir Wilczewski, Janusz Szamp, Henryk Sakowski, Rafał Grzankowski, Sefan Zając, Adrian Smeja, Patryk Diller, Adrian Fergon, Sławomir Malinowski czy Damian Mielewczyk. Współpracował  z trenerami, którzy przez                      te wszystkie lata współtworzyli sukcesy wielu zawodników i prowadzili szkolenia z młodzieżą    w Tczewie i Pelplinie: Leonem Kamińskim, Henrykiem Glinieckim, Markiem Szczodrowskim             i Zygmuntem Wrzesińskim. Na sportową emeryturę przeszedł po ponad 45-letniej aktywności trenerskiej.

W uznaniu zasług został wyróżniony wieloma odznaczeniami. Do najważniejszych należą odznaczenia:  „Złota Odznaka Polskiego Związku Bokserskiego”, dwukrotna Odznaka Ministra Sportu  „Za zasługi dla sportu” i Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Aleksander Kwaśniewski odznaczył  go Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Złotym Krzyżem Zasługi.

Januszowi Landowskiemu przyznano Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za działalność w dziedzinie edukacji kulturalnej, zwłaszcza ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Tczewa i Regionu.

Pan Janusz Landowski jest rodowitym Tczewianinem, synem Amelii i Romana, społecznikiem, nauczycielem, urzędnikiem samorządowym popularyzatorem dziejów i kultury Tczewa. W 1979 roku ukończył Szkołę Podstawową nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie. W 1983 roku ukończył Państwowe Technikum Ogrodnicze w Pruszczu Gdańskim i zdał maturę. Jako laureat ogólnopolskiego konkursu „Zielone Dyplomy” za pracę dyplomową nt. warzyw przyprawowych i ziół otrzymał wolny wstęp na studia ogrodnicze. Studia ukończył w 1988 roku w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (późn. Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, dziś Politechnika Bydgoska) na Wydziale Rolniczym, w specjalności ogrodnictwo, otrzymując tytuł mgr inż. rolnictwa. Równolegle ukończył Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.

Od wielu lat na różne sposoby propaguje wiedzę o Tczewie, jest autorem wielu artykułów do „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Między innymi tekstów dotyczących architektury krajobrazu Parku Miejskiego. Oprowadza wycieczki po tczewskim Parku Miejskim, którego jest znawcą, miłośnikiem i popularyzatorem, oczywiście w ramach pracy społecznej. Od 1997 roku Pan Janusz jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, natomiast od 2019 stoi na czele jako prezes tego stowarzyszenia. Jako prezes postawił sobie ambitne cele, które konsekwentnie realizuje w szczególności działanie dla mieszkańców Tczewa i Regionu, głównie dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i współtworzenia szeroko pojętej kultury. Głównym owocem działalności społecznej są kolejne pośmiertne wydania dzieł wybitnego literata i regionalisty Romana Landowskiego, prywatnie ojca Pana Janusza. Udostępnił bezpłatnie prawa autorskie do prac Romana Landowskiego, zabiegał o pozyskanie środków i wydawców kolejnych publikacji ojca. Dzięki trosce o spuściznę tczewskiego pisarza i literata, nasze miasto, Kociewie i szeroko pojęte Pomorze zyskały na upowszechnieniu cennych, napisanych piękną polszczyzną, obrazów z dziejów i kultury regionu. Dzięki zaangażowaniu i staraniom Pana Janusza zyskaliśmy łatwiejszy dostęp do niezapomnianych utworów i książek wybitnego tczewianina, zrodzonych z miłości do naszego miasta i Małej Ojczyzny – Kociewia. Kandydat jest koordynatorem i współorganizatorem Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego – wydarzenie to zainicjowane w 2008 roku na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych miasta Tczewa, Powiatu Tczewskiego i Kociewia. 

Współpracuje również z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Tczewie. Za pracę na rzecz działkowców otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. W 2018 roku za swoją działalność w dziedzinie kultury otrzymał indywidualną nagrodę Prezydenta Tczewa w dziedzinie kultury.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku
Następny artykułKoncert Michała Bajora odwołany