System ZONE to projekt Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – ogólnopolski system teleinformatyczny, oferujący e-usługi umożliwiające obywatelom i przedsiębiorcom spełnienie ich obowiązków, np. wykonanie przeglądu przewodów kominowych czy inwentaryzacji budynku. ZONE także umożliwia odbiorcom efektywniej zarządzać wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie swoich budynków.

Nowe usługi Systemu:

– Zamów przegląd przewodów kominowych;

– Zamów inwentaryzację budynku;

– Zgłoś “Kopciucha”;

– Przeglądaj programy dofinansowań;

– Złóż wniosek o udostępnienie danych z CEEB;

– Sprawdź osobę uprawnioną;

będą aktywne od 1 sierpnia 2023 r. – czyli od momentu uruchomienia Systemu w pełnej wersji dla wszystkich grup użytkowników – w tym również obywateli. Więcej informacji znajdziesz na: https://zone.gunb.gov.pl/

Zakres danych jaki będzie wprowadzany do nowego systemu CEEB – ZONE przez wszystkie instytucje administracji samorządowej i rządowej:

– udzielone ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania;

– przedsięwzięcia termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych;

– odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

– inne przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

– przyznane świadczenia z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:

a/ dodatki mieszkaniowe, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

b/ dodatki energetyczne, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.),

c/ zasiłki celowe z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku.

Prace wdrożeniowe nowego systemy z uwagi na swój charakter – mogą powodować przejściowe, jednostkowe trudności w działaniu systemu. Aktualnie identyfikujemy wszelkie usterki po migracji danych. Te, które mamy już zidentyfikowane, usunęliśmy. Jednocześnie trwają dalsze prace nad poprawą działania systemu. Wszystkie poprawki wdrażamy na bieżąco.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Z poważaniem Zespół Centralnej Ewidencji Emisyjności BudynkówREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKino w Parku – projekcja filmu „W trójkącie” reż. R. Östlund – 14 lipca
Następny artykułWystawa „Jak skała na morzu. O Polskości Pomorza” w bibliotece