Trwa remont ul. Stoczniowców i Zygmunta Starego, wkrótce czeka nas rozpoczęcie prac przy ul. Królowej Jadwigi i rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ul. Ceglarskiej.

Trwa przebudowa ul. Stoczniowców na Os. Staszica. To drugi etap inwestycji – na odcinku ok. 500 m. Inwestycja obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni, chodników i zjazdów, remont skrzyżowania z ul. Robotniczą, wykonanie przejścia dla pieszych, montaż progów zwalniających, wykonanie oświetlenia, oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowy wymagają również sieci podziemne (wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa). Koszt zadania to 4 mln zł. I etap remontu zrealizowany został w 2021 r.

Rozpoczęła się inwestycja przy ul. Zygmunta Starego na os. Prątnica. Jej zakres to oprócz przebudowy ul. Zygmunta Starego (396 m), także przebudowa ul. Królowej Marysieńki (46 m), przebudowa ścieżki rowerowej w obrębie drogi wojewódzkiej 224, remont nawierzchni ul. Stefana Batorego (ok. 58 m) oraz przebudowa sieci podziemnych i budowa oświetlenia. Koszt zadania to ponad 6 mln zł, z czego 5 mln wynosi dofinansowanie rządowe. Termin wykonania mija w listopadzie br.

Do przetargu na remont ul. Królowej Jadwigi zgłosiła się jedna firma – ROKA Budownictwo ze Starogardu Gd. Zaproponowali ponad 2,6 mln  zł  – kwota ta mieści się w zaplanowanym budżecie (ponad 2,7 mln zł). Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do 27 czerwca czekamy na oferty na przebudowę ul. Ceglarskiej. Inwestycja otrzymała dofinansowanie 2,6 mln zł w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2022 r. Zadanie ma być realziowane w latach 2022-2023.

Zakres inwestycji:

  • przebudowa około 725 m ul. Ceglarskiej na całym jej przebiegu tj. od skrzyżowania z ulicami Czyżykowskiej i Ceglarskiej do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną
  • budowa ok 60 m podporządkowanej drogi ul. Czyżykowskiej (odcinek południowy) podłączonej do ulicy Ceglarskiej
  • przebudowa około 30 m – ul. Nadbrzeżnej w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglarską
  • budowa oświetlenia
  • budowa lub przebudowa instalacji podziemnych 9 sieci wodociągowej, sanitarnej, elektroenergetycznej).

Wszystkie inwestycje, z ramienia Gminy Miejskiej Tczew, prowadzi Zakład Usług Komunalnych.

M.M.

Fot. Przebudowa ul. Stoczniowców (materiały prasowe ZUK)



REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł„Obrazy światłem malowane” – wystawa plenerowa
Następny artykułNajem lokali mieszkalnych przy ul. Sadowej – wnioski do 30 czerwca