Na przełomie września i października zakończy się przebudowa ul. Stoczniowców. To drugi etap zadania – na odcinku ok. 500 m (pierwszy zrealizowaliśmy w 2021 r.).

Wykonawcą robót jest ROKA Budownictwo ze Starogardu Gd.  Koszt zadania to 4 mln zł, z czego 2 850 tys. zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą t.j. budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, sanitarnej oraz budowę nowego oświetlenia drogowego i kanału technologicznego.

Zakończono prace budowlane związane z budową i przebudową sieci i urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Trwają prace związane z wykonaniem zasilania elektrycznego oświetlenia drogowego, oraz budową kanału technologicznego, a także związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni  i chodników. Rozpoczęło się układanie pierwszych warstw bitumicznych. W dalszej kolejności wykonywane będą regulacje zwieńczeń urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej tj. włazów studni, krat wpustów deszczowych. Z końcem miesiąca układana będzie ostatnia z warstw bitumicznych.

Zaawansowanie wykonania całości prac budowlanych szacuje się na ok 85 %.

Inwestycję, z ramienia Gminy Miejskiej Tczew, prowadzi Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg.



REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFundusze unijne – bezpłatne konsultacje
Następny artykułZwiększ skuteczność reklam internetowych – bezpłatny webinar