Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne – a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy – 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl.

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Harmonogram projektu „Trenuj jak żołnierz”

1.    Etap organizacyjny (2 dniowy w ramach 1 etapu sobota – niedziela). Realizacja w 2 terminach:

6-7 maja

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej – Świętoszów,
 • 34 Brygada Kawalerii Pancernej – Żagań,
 • 20 Brygada Zmechanizowana / Morąg,
 • 1 Brygada Pancerna – Wesoła,
 • 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia – Sieradz,
 • 18 Pułk Rozpoznawczy – Białystok,
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych – Koszalin,
 • 19 Brygada Zmechanizowana – Lublin,
 • 18 Dyzwizja Zmechanizowana / 18 Batalion Dowodzenia Siedlce,
 • 25 Brygada Kawalerii Powietrznej / 7 Batalion Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowieckiej,
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich / 16 Batalion Saperów  Nisko,
 • 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia / 5 Batalion Dowodzenia Kraków,
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań,
 • 14 Pułk Przeciwpancerny Suwałki.

13-14 maja

 • 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin,
 • 1 Batalion Zmechanizowany Lębork,
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego Dęblin,
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich / 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej Jarosław,
 • 1 Pułk Saperów Brzeg,
 • 10 Brygada Logistyczna Opole,
 • 4 Pułk Przeciwlotniczy Leszno,
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych  Wrocław,
 • 17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz (szkolenie na poligonie w Wędrzynie),
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej Ustka,
 • Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz,
 • 9 Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo.

27-28 maja

 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruń

9-10 czerwca

 • 6 Brygada Powietrznodesantowa / 6 Batalion Powietrznodesantowy Gliwice,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa / 18 Batalion Powietrznodesantowy Bielsko Biała,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa / 16 Batalion Powietrznodesantowy Kraków.

Turnus rezerwowy – 27-28 maja (2 dniowy w ramach 1 etapu, sobota – niedziela) – dla jednostek wojskowych, w których nie osiągnięto limitu 50 chętnych.

2.    Etap szkoleniowy (14 dniowy w ramach 2 etapu sobota – sobota). Realizacja w 2 terminach:

16-29 lipca

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej – Świętoszów,
 • 34 Brygada Kawalerii Pancernej – Żagań,
 • 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin,
 • 1 Batalion Zmechanizowany Lębork,
 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruń,
 • 20 Brygada Zmechanizowana / Morąg,
 • 18 Pułk Rozpoznawczy – Białystok,
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego Dęblin,
 • 1 Brygada Pancerna – Wesoła,
 • 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia – Sieradz,
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich / 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej Jarosław,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa / 18 Batalion Powietrznodesantowy Bielsko Biała,
 • 1 Pułk Saperów Brzeg,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa/ 16 Batalion Powietrznodesantowy Kraków,
 • 4 Pułk Przeciwlotniczy Leszno/ Czerwieńsk.

6-19 sierpnia

 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Wrocław,
 • 17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz (szkolenie na poligonie w Wędrzynie),
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin,
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej Ustka,
 • Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz,
 • 9 Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo,
 • 14 Pułk Przeciwpancerny Suwałki,
 • 19 Brygada Zmechanizowana Lublin,
 • 18 Dywizja Zmechanizowana / 18 Batalion Dowodzenia Siedlce,
 • 25 Brygada Kawalerii Powietrznej / 7 Batalion Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki,
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich/ 16 Batalion Saperów Nisko,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa/ 6 Batalion Powietrznodesantowy Gliwice,
 • 10 Brygada Logistyczna Opole,
 • 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia/ 5 Batalion Dowodzenia Kraków,
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań,
 • 18 Dywizja Zmechanizowana/ 18 Batalion Dowodzenia Siedlce.

„Trenuj jak żołnierz” – pytania i odpowiedzi dla ochotników.

 1. Jaki jest główny cel projektu?

Szerokie przeszkolenie wojskowe ochotników, wzmacnianie społeczeństwa i wspólnego bezpieczeństwa oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

 1. Dla kogo jest projekt?

Dla każdego w przedziale 18-55 lat – z polskim obywatelstwem – który wcześniej nie składał przysięgi wojskowej oraz który nie dostał na kwalifikacji wojskowej kat. B-D.

*Osoby powinny mieć kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A. Gdy nie mają jeszcze  jej określonej, staną w tym celu do kwalifikacji wojskowej. Gdy posiadają kategorię zdolności inną niż A, mogą wnioskować do szefa WRC o skierowanie na wojskową komisję lekarską w celu jej zmiany (oczywiście gdy w stanie zdrowia nastąpiła poprawa).

 1. Jak będzie wyglądało szkolenie i mój dzień?

Projekt będzie utrzymywał charakter projektu „Trenuj z wojskiem” z zachowaniem zasady „3xO” (otwartość naboru, otwartość w szkoleniu, otwartość na ludzi). Szkolenie będzie prowadzone bez zbędnej presji, w formie życzliwej relacji.

Porządek dnia i zajęć będzie analogiczny do zasad panujących w jednostce wojskowej.

 1. Czy będę miał mundur?

W 1 etapie (weekend) uczestnik przebywa we własnej odzieży. W 2 etapie (14 dni) otrzymuje mundur i wyposażenie.

 1. Czy nauczę się strzelać, przetrwać w terenie, walki wręcz?

Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych bezpieczeństwem i obronnością – posługiwanie się bronią i strzelanie, przetrwanie, walkę wręcz, podstawy musztry, itd.

 1. Czy przewidziana jest przysięga wojskowa?

Szkolenie kończy się podstawowym testem, strzelaniem szkolnym oraz złożeniem przysięgi wojskowej.

 1. Czy po 1 etapie mogę zrezygnować?

Tak. Można zrezygnować po 1 etapie – przed wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenia wojskowe (po jej wydaniu zrezygnować mogą tylko przypadki szczególne określone ustawą o obronie ojczyzny). W przypadku rezygnacji należy poinformować jednostkę lub miejscowy WCR.

 1. Czy mogę NIE zgłosić się na etap 2, chociaż wstępnie zadeklarowałem, że składam wniosek? Do kiedy mogę się wycofać?

Sama deklaracja nie jest podstawą do wydania decyzji.

Dopiero osoba, która otrzymała decyzję administracyjną w sprawie powołania na ćwiczenia wojskowe (2 etap) stawia się do jednostki wojskowej.

*Dowódca jednostki wojskowej może w wyjątkowych przypadkach zwolnić z ćwiczeń.

 1. Czy pracodawca musi czy nie musi się zgodzić, żebym mógł wziąć udział w szkoleniu wakacyjnym?

Pracodawca udziela pracownikowi urlop bezpłatny na okres trwania służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych) i nie może tego odmówić pracownikowi.

 1. Chciałbym przyjść na szkolenie w czasie urlopu wypoczynkowego, czy to możliwe?

Tak.

 1. Co z wyżywieniem i zakwaterowaniem na szkoleniu w etapie nr 1 i nr 2?

Wyżywienie i zakwaterowanie jest bezpłatne w obu etapach. Podobnie z ubezpieczeniem.

 1. Czy muszę spać w jednostce wojskowej?

W 1 etapie (weekend) dopuszcza się spanie poza jednostką wojskową. Natomiast w 2 etapie (14-dniowym) przewidziane jest skoszarowanie i spanie w jednostce wojskowej.

*Żołnierz rezerwy (2 etap) może wnioskować, w uzasadnionych przypadkach, do dowódcy jednostki o przebywanie po zajęciach programowych poza jednostką – gdy dowódca jednostki wyrazi zgodę – jest to możliwe.

 1. Czy dostanę rekompensatę za utracone wynagrodzenie podczas szkolenia wakacyjnego/14dniowego?

Na wniosek ochotnika rekompensatę wypłaca dowódca jednostki wojskowej.

 1. Czy żołd dzienny za to szkolenie 14 dniowe 130 zł to kwota netto? Czy na te 2 dni w etapie nr 1 też przysługuje?

Uposażenie przysługuje za każdy dzień ćwiczeń wojskowych (2 etap) i jest to kwota nieopodatkowana. Dotyczy tylko 2 etapu (wakacje).

 1. Czy ochotnik musi przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkoły?

Nie.

 1. Czy byli żołnierze, którzy mają złożoną przysięgę mogą brać udział w projekcie?

Projekt skierowany jest dla osób bez przeszkolenia wojskowego, które nie składały wcześniej przysięgi wojskowej.

*Osoby, które są po przysiędze wojskowej będą wpisywane na listy rezerwowe i w przypadku pozostania miejsc – będą mogły aplikować na szkolenie.

**Żołnierze pasywnej rezerwy po przeszkoleniu wojskowym mogą przystąpić do innych programów lub odbywać inne formy służby wojskowej (m.in. aktywna rezerwa).

 1. Czy mogę się zgłosić na szkolenie, jeżeli nie mam kategorii wojskowej?

Tak, procedura kwalifikacji i przyznania kategorii wojskowej zostanie przeprowadzona w trakcie projektu.

 1. Chciałbym się zgłosić na ochotnika na szkolenie „Trenuj jak żołnierz”, ale dostałem kat. D podczas kwalifikacji wojskowej.

Osoba posiadająca kategorie zdolności D jest niezdolna do służby wojskowej w czasie pokoju (z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej) przez co nie może uczestniczyć w projekcie.

*Osoby w projekcie powinny mieć kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A. Gdy posiadają kategorię zdolności inną niż A, mogą wnioskować do szefa WRC o skierowanie na wojskową komisję lekarską w celu jej zmiany (oczywiście gdy w stanie zdrowia nastąpiła poprawa).

 1. Mam kat. B. Czy mogę się zgłosić?

Osoby powinny mieć kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A.

*Gdy posiadają kategorię zdolności inną niż A, mogą wnioskować do szefa WRC o skierowanie na wojskową komisję lekarską w celu jej zmiany (oczywiście gdy w stanie zdrowia nastąpiła poprawa).

 1. Mam nieukończone 18 lat (kończę w tym roku). Jakie mam możliwości?

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która ma co najmniej 18 lat.

 1. Co z podwójnym obywatelstwem?

Możliwe tylko polskie obywatelstwo.

 1. Co z ochotnikami powyżej 55 roku życia?

Projekt jest dla osób w przedziale 18-55 lat.

 1. Jeśli w trakcie kwalifikacji między majem a wakacjami nie przejdę badań psychologicznych to czy to mnie wyklucza ze szkolenia?

Jeśli osoba nie przejdzie badań, to nie może uczestniczyć w projekcie.

 1. Czy mogę zgłosić się od razu na 2 etap z pominięciem etapu nr 1?

Warunkiem uczestnictwa w 2 etapie jest złożenie wniosku podczas 1 etapu, pozytywna weryfikacja i otrzymanie decyzji administracyjnej o powołaniu na 2 etap (ćwiczenia). Projekt jest kompletny, gdy uczestnik stawi się na oba etapy.

 1. Czy po przysiędze będę się mógł ubiegać o służbę w zawodowej służbie wojskowej?

Tak, ale na dalszą procedurę należy zgłosić się po złożeniu przysięgi do WCR.

 1. Jestem w procesie rekrutacji do dobrowolnej służby wojskowej, ale tez zapisałem się do programu „Trenuj jak żołnierz”? Co wybrać?

DZSW jest służbą wojskową, natomiast projekt „Trenuj jak żołnierz” jest przeszkoleniem wojskowym na rzecz budowania bezpieczeństwa i rezerw. Decyzja o wyborze leży po stronie uczestnika/kandydata.

MONREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSeniorzy świętowali Złote Gody
Następny artykułSzanty w Panoramie