Od 28 września do 1 października w naszych termomodernizowanych placówkach oświatowych odbywają się warsztaty na temat ekologii. Uczestniczą w nich uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi.

Warsztaty prowadzi Krzysztof Mączkowski z firmy Red Project z Poznania. 

Celem Warsztatów jest propagowanie ekologicznego trybu życia, ochrony powietrza oraz ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych. Ważne jest, aby uczniowie uświadomili sobie potrzebę wykonywania prac termomodernizacyjnych oraz ich pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Dla uczestników kampanii edukacyjno-promocyjno-informacyjnej przygotowano również ekoprezenty – torby bawełniane oraz notatniki.

Wszystkie działania odbywają się bezkontaktowo, przy zachowaniu zasad sanitarnych.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność Energetyczna- mechanizm ZIT –wsparcie dotacyjne; opracowanych na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBardzo kobiece warsztaty w Klubie Rodzinnym Zatorze
Następny artykułRozpoczynają się prace przy przebudowie układu drogowego na Zatorzu