Tczewscy radni opowiedzieli się za  powołaniem spółki prawa handlowego, która zajmie się rozbudową kompleksu basenów. 

Podczas sesji Rady Miejskiej, 25 lutego, uchwała w tej sprawie została podjęta 22 głosami “za” przy jednym wstrzymującym się.

– Decyzja jest strategiczna – zadanie szacowane na ok. 30 mln zł zdominuje plany inwestycyjne miasta na najbliższe lata – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Tczewianie zasługują na nowy obiekt. Obecna pływalnia,  zbudowana w latach 70-tych, przestała już wystarczać. Nowy obiekt  będzie odpowiedzią na potrzeby sportowców, ale też osób, które wolą pływanie typowo rekreacyjne. Planujemy wybudowanie basenu sportowego oraz drugiego – rekreacyjnego, z elementami aquaparku. Oczywiście nadal funkcjonować  będzie dotychczasowa pływalnia.

Ponieważ realizacja inwestycji wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, miasto zamierza przeprowadzić likwidację jednostki budżetowej Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji i utworzyć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której zostaną powierzone zadania likwidowanego TCSiR, w tym realizacja planowanego projektu.

Utworzenie spółki w miejsce zlikwidowanego TCSiR spowoduje, że to spółka będzie realizować planowany projekt i będzie odpowiedzialna za pozyskanie finansowania. Na realizację inwestycji spółka wyemituje obligacje. Źródłem przychodów spółki z tytułu inwestycji, zapewniającej jej środki w wysokości niezbędnej do obsługi zaciągniętego zadłużenia (rat i odsetek), będą po części płatności od użytkowników basenu, a zasadniczo rekompensata przekazywana przez miasto oraz środki w postaci dokapitalizowania. Ponadto spółka będzie mogła korzystać z wielu udogodnień przewidzianych dla przedsiębiorców a niedostępnych dla miasta, jak np. możliwość odliczania podatku VAT.

Jak mówi prezydent Mirosław Pobłocki, nowa spółka, na podstawie gotowego już programu funkcjonalno-użytkowego, będzie mogła szukać finansowania i ogłosić przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przeprowadzenie niezbędnych procedur powinno nastąpić do 2023 roku, a sama budowa  to kolejne dwa lata.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł21 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Tczewa
Następny artykułCentrum Inicjatyw Twórczych