Józef Golicki, auto popularyzujący najnowsze dzieje Tczewa i jego mieszkańców, organizator festiwalu In Memoriam Grzegorza Ciechowskiego,  został jednym z 13 laureatów Fundacji Polcul.

Fundacja POLCUL powstała w 1980 roku w Australii z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przemysłowca z Sydney, społecznika. Zgodnie z wolą Bonieckiego POLCUL postawił sobie za cel popieranie niezależnych społecznych inicjatyw, szczególnie wydawnictw wolnych od państwowej cenzury.
Po zmianach ustrojowych w Polsce POLCUL stał się promotorem społeczeństwa obywatelskiego, to jest tych inicjatyw i tych cnót obywatelskich, które są fundamentem społecznie zakorzenionej demokracji.
Obecnie głównym celem POLCULU jest promowanie zaangażowania i gospodarności w duchu tolerancji i społecznej odpowiedzialności. Znalazło to wyraz w ukierunkowaniu POLCULU na nagradzanie „małych bohaterów” – ludzi, którzy nie tylko angażują się społecznie, często na poziomie lokalnym, ale także czyniąc to skutecznie, zarażając przy tym duchem społecznikowskim swoje otoczenie.
Nagrody POLCULU trafiają w ręce ludzi o poglądach centrowych, lewicowych i prawicowych, działaczy świeckich i księży. Od początku swego istnienia POLCUL podkreślał swą niezależność – stał ponad podziałami światopoglądowymi, ponad polityką partyjną i ponad ideologią. Stanowi to do dzisiaj podstawowe credo Fundacji.

W skład Kapituły Fundacji POLCUL, która decyduje o przyznaniu nagród, wchodzą: Czesław Bielecki, Mirosław Chojecki, Norman Davies, Jacek Federowicz, Janina Ochojska, Jan Pakulski, Zbigniew Nosowski, Jan Ołdakowski, Henryk Woźniakowski.

PolculREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł80. rocznica powołania Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
Następny artykułSpektakl uliczny Blackout – 10 lipca na bulwarze nadwiślańskim