Podczas sesji 29 kwietnia radni jednogłośnie poparli uchwałę wprowadzającą Kartę Mieszkańca Tczewa. Karta zapewni przywileje tym osobom, które w Tczewie rozliczają się z podatku PIT.

Katalog korzyści wynikających z posiadania Karty Mieszkańca Tczewa wprowadzony zostanie odrębną uchwałą, będzie on też poszerzany w miarę potrzeb.

Posiadanie Karty pozwoli na nieodpłatny lub ulgowy dostęp do usług świadczonych przez miejskie jednostki organizacyjne lub osoby prawne. Szczegółowy zakres ulg zostanie określony odrębnymi przepisami, ale już teraz wiadomo, że Karta umożliwi tańsze podróżowanie autobusami komunikacji miejskiej, korzystanie np. z basenu lub innych usług Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Gdy wprowadzone zostaną płatne miejsca parkingowe, posiadaczy Karty Mieszkańca Tczewa obowiązywać będzie korzystniejsza taryfa.

Do korzystania z programu będą uprawnione osoby spełniające przynajmniej jeden z warunków:

– rozliczają podatek dochodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Tczewie i jako miejsce zamieszkania podają Tczew, a także członkowie ich rodzin (w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej)

– rozliczają w Tczewie podatek rolny z tytułu  prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Kartę będą mogły otrzymać także dzieci tych osób – do ukończenia przez nie 18.lub 25. roku życia (młodzież ucząca się) oraz dzieci niepełnosprawne (bez ograniczenia wieku) pozostające pod opieką rodzica.

– 85 proc. tczewian rozlicza się z podatku PIT w Tczewie. Dzięki nim, do budżetu miasta trafia 57 mln zł.Gdyby zrobili tak wszyscy pracujący, mielibyśmy do dyspozycji  prawie 10 mln zł więcej – na drogi, ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie, miejsca do rekreacji i wypoczynku, obiekty sportowe.  Wprowadzając Kartę Mieszkańca Tczewa chcemy docenić tych, którzy płacąc podatki wspierają swoje miasto – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.  

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKolorowanki dla strażaków – konkurs CKiS
Następny artykułGrand Prix Tczewa w Tenisie Ziemnym 2021 – zapisy