Tczew ma szansę pozyskać ok. 35 mln zł na realizacje projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Spośród zgłoszonych przez miasto 5 projektów, 4 zostały wstępnie zaakceptowane.  Szczegółowy zakres projektów zostanie uzgodniony po zakończeniu formalności związanych z naborem fiszek – poinformował Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Projekty ZIT będą dofinansowywane ze środków unijnych: z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Nasze projekty:

  1. Zielony Tczew – odnowa i rewitalizacja trzech miejskich parków (Park Miejski, Park Kopernika i Skwer Konstytucji 3 Maja)

Szacunkowy koszt zadania to ok 20 mln zł, dofinansowanie ok. 17 mln zł

Projekt obejmuje kompleksową odnowę 3 parków, której celem jest zwiększenie terenów zieleni w obszarze miejskim, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zwiększenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu poprzez rozwój błękitno – zielonej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na naturze.

Projekt pierwszego wyboru/priorytetowy.

  • Zielony Tczew – renowacja stawów retencyjnych wraz z budową odcinka wodociągu odpływowego wód deszczowych i zagospodarowaniem przestrzeni

Szacunkowy koszt ok. 12 mln zł, dofinansowanie ok. 10 mln zł.

Zadanie obejmuje renowację stawu retencyjnego w rejonie ulicy 30 Stycznia w Tczewie wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem zbiornika oraz budowę ok 300m odcinka rurociągu odpływowego wód deszczowych.  W zakres projektu wpisano też refundację kosztów poniesionych na zbiornik retencyjny zlokalizowany przy ul. Tczewskich Saperów.

Projekt pierwszego wyboru/priorytetowy.

  • Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych oraz cyfryzacja transportu miejskiego

Szacunkowy koszt zadania ok. 5 mln zł, dofinansowanie ok 4mln zł.

W zakres projektu wchodzi budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych na terenie węzła integracyjnego w Tczewie oraz wyposażenie komunikacji miejskiej w cyfrowy system informacji pasażerskiej.  Stacja ładowania będzie się składała z dwóch ładowarek prądu stałego o mocy 400 kW każda.

Projekt drugiego wyboru

  • Rowerem do pracy – budowa dróg rowerowych ułatwiająca dojazd rowerem
    do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tczewie

Szacunkowy koszt zadania ok 5 mln zł, dofinansowanie ok 4 mln.

W zakres projektu wchodzi budowa, przebudowa i remont kilku odcinków dróg rowerowych na terenie Tczewa o łącznej długości ok 3 km:

– ul. Jagiellońska (strona północna od al. Kociewskiej do wyjazdu z Intermarche) – budowa drogi rowerowej o dł. ok400 m;

– ul. Jagiellońska (strona południowa od ul. Rokickiej do wyjazdu z Bricomarche) – budowa drogi rowerowej, na części odcinka remont i budowa ciągu pieszego o dł. ok 780 m;

– ul. Jagiełły – budowa drogi rowerowe o dł. ok 550 m;

– Aleja Kociewska (od ul. Jagiellońskiej do al. Solidarności) – zmiana nawierzchni z kostki na asfalt i remont ciągu pieszego o dł. ok 1070 m;

– ul. Konarskiego – budowa drogi rowerowej o dł. ok 250 m.

Projekt trzeciego wyboru.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSzanty na Starówce – Tczewska Formacja Szantowa i Jack Sparrow Band – koncert 9 lipca
Następny artykułPrzyszłość metropolii. Twój głos jest ważny!