Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” – priorytet 3. Dofinansowanie otrzymały następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie w wysokości 12 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie w wysokości 12 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie w wysokości 12 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie w wysokości 12 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie w wysokości 12 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie w wysokości 12 000 zł.

Program finansowany jest w osiemdziesięciu procentach ze środków budżetu państwa, przy dwudziestu procentach wkładu własnego organów prowadzących. Wnioski wyżej wymienionych szkół opiewały na kwotę 90 000 zł, z czego 72 000 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa (co stanowi osiemdziesiąt procent), natomiast 18 000 zł to wkład własny Gminy Miejskiej Tczew (co stanowi dwadzieścia procent).

Celem programu jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.


Dofinansowano z budżetu państwa
72 000 zł
Całkowita wartość zadania
90 000 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.- Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKino w Parku – „Najgorszy człowiek na świecie”
Następny artykułWielki Test Wiedzy o Metropolii w trzeciej odsłonie