Wojewoda Pomorski przedstawił szczegóły rozstrzygnięcia III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W tym rozdaniu Tczew otrzyma 2 mln zł na realizację projektu “Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo”.

Ta edycja Polskiego Ładu skierowana była do gmin i powiatów, w których funkcjonowały PGR-y.

Zielony Tczew – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu dawnego folwarku na funkcję parkową oraz rekreacyjno – wypoczynkową. Inwestycją zostanie objęty teren o powierzchni około 1,2 ha u zbiegu ulic Piotrowo, Christiana Andersena i Kubusia Puchatka znajdujący się na osiedlu Bajkowym w Tczewie. Na przeznaczonym do rewitalizacji terenie planuje się wprowadzenie urządzeń zabawowych dla dzieci, altan, stojaków na rowery, leżaków miejskich, ławek, ławo-stołów oraz koszy na śmieci. Planuje się wprowadzenie ciągów komunikacyjnych, których nawierzchnię będzie stanowiła warstwa mineralna, przepuszczalna. Oprócz tego planuje się nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych oraz bylin. Teren zostanie ponadto doświetlony lampami parkowymi.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia, godz. 17.00
Następny artykułKonkurs na flagę Kociewia