W dniu 25.02.2021 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie przyjęto dokument strategiczny „Polityka rowerowa miasta Tczewa do 2030 roku”.

Dokument został opracowany przez zespół pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem mgr Michała Kwiatkowskiego. Przyjęty przez Radę Miejską dokument zawiera zestaw planowanych do realizacji działań rozwijających infrastrukturę rowerową miasta Tczewa, jak również działań promujących jazdę na rowerze w codziennym transporcie miejskim. W ramach dokumentu przygotowano także plan docelowego układu dróg rowerowych w Tczewie. Realizacja celów i priorytetów dokumentu odbywać się będzie zgodnie z wizją: Tczew miastem dostępności rowerowej i równego dostępu do transportu rowerowego.

Strategia rowerowa do 2030 roku zawiera listę inwestycji rowerowych ułożoną według ważności realizacji. Do określenia hierarchizacji tras rowerowych zastosowano wiele kryteriów, z których każde cechuje się inną rangą (istotnością). Stworzenie docelowego układu tras rowerowych zwiększy spójność sieci dróg rowerowych oraz udziału ruchu rowerowego w transporcie.

Lista priorytetów działań nie stanowi harmonogramu planowanych do przeprowadzenia prac inwestycyjnych i adaptacyjnych. Wyrażone w ocenie priorytety służą wyłącznie klasyfikacji najbardziej potrzebnych, zgodnie z przyjętymi kryteriami, działań inwestycyjnych i adaptacyjnych w rozwoju infrastruktury rowerowej. W sytuacji wystąpienia ograniczeń lub braku możliwości realizacji wybranej pozycji z listy inwestycji i adaptacji zgodnie ze wskazaną kolejnością, zakłada się podjęcie realizacji kolejnej drogi z załączonej listy.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie tej prawie 2-letniej współpracy opracowaliśmy wspólnie wiele ważnych dla nas badań, dzięki którym lepiej poznaliśmy zachowania transportowe naszych mieszkańców. Zwieńczeniem prowadzonych wspólnie badań i analiz było opracowanie przez UMK strategii „Polityka rowerowa miasta Tczewa do 2030 roku”. Strategia będzie dla nas mapą drogową do zmiany miasta w jeszcze bardziej przyjazne rowerzystom” – mówi Mirosław Pobłocki Prezydent Miasta Tczewa.

Dokument został opracowany przez zespół w składzie: mgr Michał Kwiatkowski, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, dr Mirosław Biczkowski, dr Anna Dubownik oraz mgr Leszek Dąbrowski. Strategia powstała w ramach trwającej od 2019 roku współpracy z Urzędem Miejskim w Tczewie i jest przejawem wpływu naszej działalności na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Tczewa do 2030 roku, ruch rowerowy w mieście ma być traktowany jako jedna z nadrzędnych form mobilności miejskiej tuż obok ruchu pieszego i transportu publicznego.

Ze strategią można zapoznać się pod tym linkiem http://www.rower.tczew.pl/strategia-do-2030/

Raport z ewaluacji poprzedniej strategii znajdą Państwo na naszej stronie pod adresem http://www.rower.tczew.pl/raport-z-ewaluacji-strategii-polityka-rowerowa-miasta-tczewa-do-2020-r/REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSukcesy tczewskich bilardzistów
Następny artykułKwiaty w hołdzie Żołnierzom Wyklętym