HOP! Na Rower to edukacja rowerowa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu miasta Tczewa. Program ma na celu utrwalenie przez dzieci wiedzy zdobywanej w trakcie przygotowań do egzaminu na kartę rowerową, ale przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym.

Działania będą skierowane do uczniów i uczennic ze szkół podstawowych, którzy zdali egzamin na kartę rowerową. Program nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznych będzie zrealizowany na terenie miasta Tczewa dla przynajmniej 30 uczniów w wymiarze 15 godzin lekcyjnych. Do jednej grupy może należeć od 6 do 12 osób. Jeden pakiet dla jednej grupy to 3 godziny lekcyjne. Zajęcia w ruchu ulicznym będą prowadzone przez dwóch trenerów.

Zajęcia obejmować będą następujący zakres:

– droga rowerowa – oznakowanie, zasady poruszania się,

– kontraruch – oznakowanie, zasady poruszania się,

– ciąg pieszo-rowerowy – oznakowanie, zasady poruszania się,

– przejazd rowerowy z pierwszeństwem oraz bez pierwszeństwa przejazdu – oznakowanie, zasady poruszania się,

– zasady poruszania się na jezdni

– sygnalizacja manewrów,

– skrzyżowanie o ruchu okrężnym i równorzędne,

– pierwszeństwo pieszych na drodze rowerowej i ciągach pieszo-rowerowych,

– zasady włączania się do ruchu,

– zasady obowiązujące w strefie zamieszkania.

Z uwagi na częsty zły stan rowerów dzieci uczęszczających w edukacji rowerowej, rozpoczęcie zajęć w ruchu drogowych będzie poprzedzone przeprowadzeniem serwisu rowerowego każdej osoby uczestniczącej w zajęciach.

Z każdego wykonanego serwisu, będzie sporządzona „karta serwisowa” jaka zostanie przekazana dziecku uczestniczącemu w zajęciach z edukacji rowerowej. Karta serwisowa ma za zadanie poinformować dziecko oraz jego rodziców o tym, które elementy roweru zostały sprawdzone, naprawione oraz co wymaga specjalistycznej naprawy, a czego nie obejmował podstawowy serwis. Karta serwisowa ma mieć charakter edukacyjny.

Termin na realizację zajęć wrzesień-grudzień 2021 r. Realizatorem edukacji rowerowej będzie Fundacja To i Co czyli Tczewscy Kurierzy Rowerowi.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSpektakl Romeo i Julia, Julia i Romeo – 26 września w CKiS
Następny artykułKurs fotograficzny od 23 września w CKiS