Ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje o źródłach ciepła, minął 30 czerwca 2022 r. Niestety wielu właścicieli lokali jak i budynków nie dokonało jeszcze złożenia deklaracji.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

  • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,
  • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Proces wprowadzania deklaracji do systemu w Urzędzie Miejskim w Tczewie odbywa się w sposób ciągły i wszystkie deklaracje składane papierowo są na bieżąco wprowadzane do systemu. Do tej pory do Urzędu Miejskiego w Tczewie złożonych zostało ponad 6300 deklaracji (w wersji papierowej jak i elektronicznej) co stanowi około 73% ogółu wszystkich punktów adresowych z terenu miastaTczewa.

Zachęcamy do składania deklaracji elektronicznie na stronie www.ceeb.gov.pl lub papierowo w Biurze Obsługi Klienta pl. Piłsudskiego 1 albo w budynku na ul. 30 Stycznia 1.

W przypadku pytań lub trudności ze złożeniem deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tczewie pod numerami telefonów: 58 77 59 447 / 58 777 53 42 / 58 777 53 41 / 58 77 59 379 / 58 77 59 492.

Osoby, które chciałyby otrzymać wydrukowane potwierdzenie o złożeniu swojej deklaracji mogą tego dokonać elektronicznie na stronie: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify ale tylko jeśli składały deklarację przy użyciu profilu zaufanego lub osobiście w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3 – I piętro.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”, strona projektu: www.gunb.gov.pl/podmenu/1713  REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWirtualny Teatr Historii „Niepodległa” w Tczewie – już od niedzieli na bulwarze
Następny artykułWsparcie dla pomorskich przedsiębiorców