Sesja budżetowa – 28 grudnia

138

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 28 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2022 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c grudzień 2022 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 24 listopada do 27 grudnia 2022 r.
 1. Część druga:
 • Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie w zakresie  funkcjonowania Zakładu w latach 2018-2021.
 • Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2022r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  •  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022r.,
  •  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033,
  •  ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
  • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  •  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
  •  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 rok,
  •  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2023 rok,
 • nadania Panu  Andrzejowi Merchelowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”
  • nadania Panu  Ryszardowi Kruży Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”,
  • nadania Panu Januszowi Landowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”,
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033,
  • uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2023 r.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKontrole w punktach sprzedaży materiałów pirotechnicznych
Następny artykułParkrun – edycja świąteczna