Dwie firmy dopuszczone do dalszego udziału w dialogu konkurencyjnym dot. MEVO. Są to konsorcjum BikeU i Freebike oraz  firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo. Decyzją komisji przetargowej spółka Nextbike Polska została wykluczona z dalszych rozmów. Spotkania z wybranymi wykonawcami ruszają w połowie czerwca.

W dalszych etapach postępowania udział wezmą:

  1. Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy) – mający doświadczenie w elektrycznych systemach funkcjonujących w 19 europejskich miastach, mi.in. w Londynie. 
  2. Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą. Katalońska korporacja znana głównie ze swojej marki Movienta należy ma swoje rowery m.in. w Barcelonie i Paryżu.

Komisja przetargowa złożona z przedstawicieli OMGGS, oficerów rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników zdecydowała o wykluczeniu Spółki Nextbike Polska S.A. z postępowania. Powodem było nienależyte wykonanie projektu Mevo 1.0., którego Spółka była 90%-podwykonawcą (wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 Pzp).

Pierwsze spotkania z firmami odbędą się 17 czerwca. Na podstawie rozmów z wykonawcami, komisja przygotuje ostateczny kształt  systemu Mevo. Dokładne opisanie przedmiotu zamówienia nastąpi dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami. Ostatnim etapem dialogu konkurencyjnego jest składanie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich.

W dialogu konkurencyjnym, do momentu wyboru nowego operatora, będą brać udział także eksperci z kraju i zagranicy, pracujący przy badaniach i analizach dot. funkcjonowania nowego Mevo. Przeprowadzona zostanie analiza modeli funkcjonowania nowego Mevo, która będzie zawierała m.in. zalecany rodzaj rowerów, sposób i technologię ładowania wraz z rozmieszczeniem stacji, kryteria oceny jakości funkcjonowania systemu oraz analiza finansowa, która sprawdzi kondycję finansową potencjalnych wykonawców, koszty wdrożenia różnych modeli Mevo oraz szacowane przychody. Wśród mieszkańców OMGGS prowadzane są badania ankietowe  dot. m.in. preferowanej ceny abonamentu i popytu.

Nowy system ma składać się  z min. 4 tys. rowerów z czego min. 25% mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii.

(Informacja Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia Sopot)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMamy 8 ofert na wykonanie III etapu Wiślanej Trasy Rowerowej
Następny artykułKomunikat Starosty Tczewskiego w sprawie zmian udzielania porad prawnych oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego