Termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki oraz przebudowa i modernizacja basenu przy ul. Wojska Polskiego to zadania, na które miastu Tczew przyznano dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na pierwsze  z nich Tczew otrzyma 2 mln zł, na drugie – 15 mln zł.

Nazwa inwestycji: Pierwszy etap kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Opis inwestycji: Zadanie polega na przeprowadzeniu pierwszego etapu kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Pierwszy zakres prac będzie obejmował opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie częściowego remontu dachu, elewacji oraz fundamentów wraz z ich izolacją. Budynek został wzniesiony w 1911 r. i od tego czasu nieprzerwanie pełni funkcje kulturalne. Jego powierzchni wynosi ok. 3500 m2. Stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w architekturze tczewskiego Starego Miasta, jest to jedna z wizytówek Tczewa. Ze względu na swoje walory architektoniczne i wiek został objęty nadzorem miejskiego konserwatora zabytków. Budynek jest bardzo energochłonny, straty ciepła spowodowane brakiem izolacji termicznej i przestarzałą instalacją grzewczą są bardzo duże, co przekłada się na ogromne rachunki za ogrzewanie pomimo wdrażania wszelkich możliwych oszczędności. Termomodernizacja obiektu jest konieczna dla dostosowania obiektu do wymagań w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności.

Dofinansowanie 2 mln zł

Nazwa inwestycji: Aktywny Tczew – przebudowa i modernizacja obiektu sportowo – basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie.
Opis inwestycji: Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i modernizację obiektu sportowo – basenowego znajdującego się w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 28A. To obiekt, który powstał w latach 70-tych, posiada dwie niecki basenowe. Jest intensywnie wykorzystywany przez placówki szkolne, kluby sportowe oraz mieszkańców Tczewa i okolic. W ramach zadanie planuje się wykonać następujące prace budowlane: przebudowa i modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej; wykonanie systemu odzysku wody przelewowej na basenach; przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w tym wykonanie nowego systemu wentylacji i osuszania basenów; przebudowa instalacji grzewczych i dostosowanie do najnowszych wymagań w zakresie energooszczędności wraz z wymianą starych grzejników na nowe; przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne; przebudowa instalacji teletechnicznej wraz wprowadzeniem kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń za pomocą rozwiązań systemowych; przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej. Wykonane zostaną ponadto niezbędne prace budowlane, remontowe i wykończeniowe wewnątrz obiektu. Będą one dotyczyły nie tylko niecek basenowych i trybun, ale również pozostałych pomieszczeń, z których korzystają użytkownicy obiektu, a także pomieszczeń gospodarczych, socjalnych i administracyjnych. Zadanie będzie również obejmowało doposażenie obiektu w urządzenia basenowe i sportowe. Obiekt zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek zostanie poddany termomodernizacji wraz z zastosowaniem rozwiązań OZE. Wykonane zostaną prace naprawcze izolacji ścian fundamentowych oraz naprawy i oczyszczenie konstrukcji dachu. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. W ramach zadania wykonane zostaną również zagospodarowanie i przebudowa otoczenia obiektu.

Dofinansowanie 15 mln zł.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWykonanie napisu przestrzennego 3D Tczew z elementami Gryfa
Następny artykułMEVO – kolejny etap, już z opłatami