W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach pobytu całodobowego ww. Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Tczewa do składania Karty zgłoszenia wraz z załącznikami do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8 w terminie do 13 listopada 2023 r. Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy na rok 2024.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (58) 777 00 20 w godzinach 7:30-15:00.

Więcej na stronie:

https://mops.tczew.pl/aktualnosci/program-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorz-du-terytorialnego-edycja-2024REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSezon na łyżwy rozpoczęty!
Następny artykułSpotkania z rewitalizacją