W tczewskim CKZ NAUKA odbyło się seminarium pt. „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu”.

Organizatorami byli MAŁOPOLSKA IZBA SAMORZĄDOWA WESPÓŁ Z CKZ NAUKA i MOPS TCZEW.

Tematykę tę dyskutowano nieprzypadkowo w CKZ NAUKA , która już w 2005 roku zadecydowała o uruchomieniu pierwszych kierunków nauczania w zawodach wiązanych z opieką społeczną. Pierwszym kierunkiem była opiekunka środowiskowa, kolejnymi: opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w DPS, opiekun medyczny. Słuchacze tych kierunków zdobywają wiedzę nie tylko w zakresie opieki i pielęgnacji, ale też wsparcia emocjonalnego. Jest to trend światowy , związany z rosnącym znaczeniem wszechstronnej pomocy dla coraz liczniejszej populacji osób starszych, wymagających opieki i wsparcia. Właśnie to sprawiło, że w Nauce stworzono szkoły, których celem jest przygotowanie osób do pełnienia roli kompetentnych opiekunów.

Aby jeszcze bardziej zapoznać młodych ludzi z potrzebami osób starszych i niesamodzielnych, wprowadzono w Liceum Ogólnokształcącym innowację medyczną. Na lekcjach tych, w sposób teoretyczny i praktyczny młodzież przyswaja umiejętności związane z kompetencjami opiekuna osób starszych. Uczeń, który nabędzie taką wiedzę odegra bardzo ważną rolę w życiu środowiska osób starszych i niesamodzielnych. Będzie w stanie uczulić i przygotować rodziny, bliskich, a także sąsiadów zdolnych dom poprawy komfortu życia seniorów.

Nasi absolwenci znajdują pracę w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach pomocy dziennej, chociaż zdecydowanie głównym celem uczniów było zdobycie wiedzy potrzebnej do opieki nad bliskimi.

Podstawą gruntownego przygotowania uczniów do wykonywania pracy jest zapewnienie przez Naukę odpowiedniego zaplecza dydaktycznego . Stąd pomysł zatrudnienia profesjonalnej kadry i  stworzenia pracowni medycznej , w której- w warunkach zbliżonych do życia codziennego- każdy ze słuchaczy może wykonać szereg ćwiczeń i zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Edukacja w CKZ NAUCE nie dotyczy wyłącznie uczniów tej szkoły. CKZ NAUKA organizuje również kursy, w których mogą brać udział praktycznie wszyscy zainteresowani zdobyci a kompetencji opiekuna osoby starszej.

  Troska o wszechstronne wykształcenie uczniów zaowocowała w tym roku szkolnym objęciem patronatem edukacyjnym CKZ NAUKA przez POWIŚLAŃSKĄ SZKOŁĘ  WYŻSZĄ Z KWIDZYNA, zajmującą się również kształceniem na kierunkach medycznych.

 W trakcie seminarium uczestnicy zostali poinformowani o tym, że CKZ NAUKA otrzymała dostęp do platformy HomeCare, z zasobami edukacyjnymi dla samodzielnego uczenia się i rozwijania kompetencji i umiejętności w zakresie opieki nad osobą starszą w domu. Posiada ona dwa obszary szkoleniowe- związane z opieką nad osób  starszą oraz z inteligencją emocjonalną opiekuna nieformalnego. Platforma jest dostępna w wersji językowej polskiej, szczegółowe informacje po adresem :

http://opiekadomowa.homecareproject.eu/

(CKZ Nauka)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKultura w sąsiedztwie – piknik rodzinny na Czyżykowie
Następny artykułWirtualny Teatr Historii „Niepodległa” w Tczewie – już od niedzieli na bulwarze