Starosta Powiatu Tczewskiego działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) w związku z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846) zawiadamia, że 2 grudnia 2022 r. wydał decyzję nr 1.108.2022 (znak sprawy WB.6740.1.108.2022) o pozwoleniu na budowę wieży jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem na niej urządzeń technicznych (instalacji radiokomunikacyjnej o nr BT40823 TCZEW MALINOWSKA TEMP, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających) oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z urządzeniami zasilającymi, na terenie działek nr 6/4 i 6/11, obręb ewidencyjny 2 [0002], jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-888). Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSpotkanie z Markiem Kamińskim w tczewskiej książnicy!
Następny artykułPromocja książek regionalnych w tczewskiej bibliotece