30 września 2023 odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Tczew. To najważniejsza władza, która podejmuje decyzje o przyszłości i celach działania hufca.

Wybrano również nową komendę hufca na lata 2023–2027 w składzie:

Zjazd rozpoczął się od wręczania nagród oraz podsumowywania minionej kadencji 2019 – 2023.

Honorowe Odznaki Żagiel za szczególne działania wychowawcze w kontekście Misji ZHP i Systemu Pracy z Kadrą wręczono:

– W stopniu srebrnym phm. Klaudia Kraska-Kubicka

– W stopniu złotym hm. Kamila Kubista

Wyróżniona listem pochwalnym drużynowych Naczelniczki ZHP, których postawa jest godna naśladowania:

pwd. Natalia Wujecka

Honorowe Oznaki „Przyjaciel Chorągwi Gdańskiej”:

– Andrzej Kubista i Grzegorz Radtke z “Tczewskiego Klubu Krótkofalowców”

– Robert Kraska – Dyrektor szkoły SP2 w Tczewie

Zostały również rozdane wyróżnienia „Szycha dla szychy” za niezmienną gotowość do towarzyszenia nam w harcerskich przygodach, ułatwienie ich organizacji i dawanie wiary, że to co robimy ma sens:

– Tczewski Klub Krótkofalowców

– Reprezentanci Kościoła Zielonoświątkowego

– Pan Adam Urban – Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

– Radny miejski Tomasz Kajzer

Podziękowano również drużynowym za dotychczasową współpracę o charakterze wychowawczym oraz całej kadrze Hufca Tczew za zaangażowanie w budowanie społeczności harcerskiej i wykazanie się instruktorską postawą.

Powołano również komisję rewizyjną w składzie:

ZHPREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBezpieczeństwo ma pierwszeństwo 
Następny artykułDANGER i KILLUMINATI – koncert 21 października