Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. rozpoczyna proces naboru, w wyniku którego można otrzymać przydział lokalu komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu na własny koszt i we własnym zakresie.
Poniżej podajemy terminy, w których możliwe będzie dokonanie oględzin wyznaczonych lokali. Wnioski dotyczące danego lokalu przyjmowane są PO oględzinach.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami (m.in. wykazem dostępnych w programie lokali, obowiązującą procedurą, przepisami określającymi kryteria i warunki, itp.).
Konkretną godzinę mieszczącą się w podanym przedziale należy ustalić z pracownikiem TTBS pod numerem 58 530 11 00 wewn. 228, co najmniej na 1 dzień przed datą oględzin wybranego lokalu i po złożeniu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami naboru i spełnianiu kryteriów 
https://tbs.tczew.pl/mieszkanie-za-remont/REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMamy wyniki Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2024 r.
Następny artykułMamy dofinansowanie na budowę drogi rowerowej