Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (dalej MOPS) realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawy).

Ze wsparcia skorzystać mogą obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie kierowane jest również  do osób nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego będących małżonkami obywatela Ukrainy, o ile przybyły one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do siedziby MOPS, przy ul. 1 Maja 8 w celu rejestracji pozwalającej na uzyskanie vouchera na nieodpłatne wykonanie fotografii na potrzeby nadania numeru PESEL.

Ponadto, po uzyskaniu numeru PESEL w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tczewie, osoby uprawnione mogą ubiegać się w MOPS o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.

Osoby objęte działaniem specustawy mogą ponadto ubiegać się w MOPS o świadczenia rodzinne, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Szczegółowe zasady ubiegania się o świadczenia rodzinne dostępne są w informatorze dostępnym pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/material-informacyjny-o-zasadach-przyznawania-swiadczen-rodzinnych-obywatelom-ukrainy-przybywajacym-na-terytorium-polski-w-zwiazku-z-toczacymi-sie-dzialaniami-wojennymi

Комюніке MOPS про підтримку громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом

Міський відділ соціального захисту у Тчеві (далі MOPS) виконує завдання, що випливають із Закону про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (далі: спеціальні акти).

Підтримка надається громадянам України, які в’їхали на територію РП на законних підставах  в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України в

у зв’язку з бойовими діями на території цієї країни, та громадяни України, які мають Карту поляка, і приїхали до РП з найближчою родиною через ці події.

Підтримка також спрямована на людей, які не мають громадянства України, але є подружжям громадянина України за умови безпосереднього в’їзду на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з бойовими діями. Бажаючі можуть відвідати штаб-квартиру MOPS за адресою: вул. 1 Maja 8 для реєстрації що дозволяє отримати ваучер на безкоштовну фотозйомку з метою присвоєння номера PESEL.

Крім того, після отримання номера PESEL в Департаменті громадянських справ міської ратуші в Тчеві, особи, які мають право, можуть звернутися до MOPS для отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на людину.

Особи, на яких поширюється дія спеціального закону, можуть також звертатися за сімейними виплатами до MOPS, згідно

правил, встановлених Постановою про сімейні пільги, за винятком наявності карти побуту  з анотацією «доступ до ринку праці».

Детальні правила оформлення сімейних пільг доступні в посібнику за адресою адреса:

https://www.gov.pl/web/rodzina/material-informacyjny-o-zasadach-przyznaniu-swiaden-rodzinnych-

громадянам-України-що-прибувають-на-польську територію-у зв’язку-з-військовими-діямиREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZmiana w kursowaniu autobusów – od 21 marca
Następny artykułZmiana godzin pracy sklepu społecznego