Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczący wydawania zaświadczeń potwierdzających wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r., poz. 2236) zakupu preferencyjnego dokonuje się po przedstawieniu zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, dodatku węglowego, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego.


Do wniosku dołącza się oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony. Dotyczy to osób, które już nabyły węgiel np. w ramach sprzedaży prowadzonej przez sklep PGG lub inny podmiot. Uprawnione gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć węgiel w preferencyjnej cenie, w ilości nie więcej niż 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony do końca kwietnia 2023 r. – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. poz. 2238 w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Jak uzyskać zaświadczenie

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:

  • w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 15.15
  • we wtorki w godzinach od 7.30 do 15.15
  • w środy w godzinach od 7.30 do 15.15
  • w czwartki od 7.30 do 16.30
  • w piątki w godzinach od 7.30 do 15.15

Termin wydania zaświadczenia

Zaświadczenia będą wydawane na wniosek osoby uprawnionej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia, można składać do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Ważne

Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w każdym z okresów określonych w art. 8 ust. 2. Zaświadczenie jest ważne w okresie, w którym zostało wydane.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać w siedzibie MOPS, dostępny jest również na stronie internetowej Ośrodka, www.mops.tczew.pl.

(MOPS)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTrwa wymiana oświetlenia na energooszczędne
Następny artykułWojskowa gra terenowa