W dniu 14 listopada 2022 r. bez żadnej sygnalizacji ratownicy nie przyszli rano do pracy i nie było z nimi kontaktu. Ze względów bezpieczeństwa Zarząd Spółki został zmuszony podjąć decyzję o nieotwieraniu basenu. W ciągu dnia pojawiły się w systemie informacje o wystawionych zaświadczeniach lekarskich, co wyjaśniło przyczynę nieobecności.

Zarząd podjął decyzję o zamknięciu basenu do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Ustosunkowując się do pojawiających się medialnych informacji, że nieobecność pracowników ma związek z rzekomym niespełnieniem postulatów płacowych przez Zarząd Spółki informuję, że Zarząd Spółki w pełni realizuje ustalenia Stron, które znalazły swoje pisemne odzwierciedlenie w podpisanym przez Spółkę i pracowników Porozumieniu.

Pracownicy likwidowanej jednostki budżetowej na mocy Porozumienia, które zostało wypracowane przez reprezentujące pracowników związki zawodowe, ustalili ze Spółką warunki zatrudnienia oraz zasady wynagradzania. Warunki pracy i zasady wynagradzania pozostają bez zmian, realizowane jest bez żadnych zakłóceń wspólnie z pracownikami wypracowane Porozumienie, które wiąże Strony przez okres trzech lat od dnia jego zawarcia.

Postanowienia Porozumienia, co należy podkreślić, wspólnie ustalone i wspólnie przyjęte, są i pozostaną przez Spółkę respektowane do końca obowiązywania przedmiotowego Porozumienia.

Pojawiły się nowe żądania płacowe, ponad Porozumienie, bliżej niesprecyzowane. Do dnia dzisiejszego nie zostały precyzyjnie Zarządowi wyartykułowane.

Sytuacja wymaga ścisłej analizy i czasu. Odbyły się rozmowy z pracownikami. Zarząd Spółki prowadzi także korespondencję z NSZZ Solidarność w Gdańsku.

Zarząd Spółki oczekuje na sprecyzowanie nowych żądań płacowych ratowników.

Trudną sytuację w Spółce potwierdza sam wniosek Zarządu Spółki o dokapitalizowanie.

Pozostaje wyrazić ubolewanie, że w zaistniałej sytuacji cierpią nasi Klienci -mieszkańcy Tczewa, w tym przede wszystkim dzieci, za co chciałabym ich serdecznie przeprosić i zapewnić, że czynię wszystko, co w mojej mocy, by basen ruszył jak najszybciej.

Dorota Turkowska

Prezes TCSiR Sp. z o.o.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKameralny koncert w Fabryce Sztuk
Następny artykułSesja Rady Miejskiej w Tczewie – 24 listopada