Już od kilku dni można odbierać Kartę Mieszkańca Tczewa. Wydawana jest w dwóch miejscach – przy ul. Pomorskiej (w Punkcie Karty Miejskiej) oraz przy ul. Konarskiego (pętla autobusowa). Wniosek można też złożyć elektronicznie.

Karta pozwala korzystać z ulg w komunikacji miejskiej, a także usługach proponowanych przez miejskie jednostki (Fabryka Sztuk, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Sztuki). Zakres ulg będzie poszerzany, więc warto już teraz wyrobić sobie taką kartę.

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca Tczewa?

Do korzystania z programu są uprawnione osoby spełniające przynajmniej jeden z warunków:

– rozliczają podatek dochodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Tczewie i jako miejsce zamieszkania podają Tczew, a także członkowie ich rodzin (w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące)

– rozliczają w Tczewie podatek rolny z tytułu  prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Kartę mogą otrzymać także dzieci tych osób – do ukończenia przez nie 18.lub 25. roku życia (młodzież ucząca się) oraz dzieci niepełnosprawne (bez ograniczenia wieku) pozostające pod opieką rodzica.

Gdzie  i kiedy można otrzymać Kartę Mieszkańca Tczewa?

Kartę Mieszkańca Tczewa można odbierać:

–  w Punkcie Karty Miejskiej przy ul. Pomorskiej:

poniedziałek: 7.00 – 15.00
wtorek: 10.00 – 18.00
środa: 7.00 – 15.00
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 7.00 – 15.00

– w budynku na pętli autobusowej na os. Czyżykowo – od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-14.30.

Wkrótce uruchomiony zostanie kolejny punkt – w hali nr 1 na targowisku Manhattan.

Aby otrzymać Kartę Mieszkańca Tczewa należy wypełnić wniosek dostępny w powyższych punktach lub na stronie internetowej www.karta.tczew.pl

Wniosek wymaga załączenia aktualnego kolorowego zdjęcia twarzy (może być w wersji elektronicznej, fotografię można również wykonać nieodpłatnie w punktach wydawania Karty). Potrzebne będzie również okazanie pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, a w przypadku  osób rozliczających podatek rolny –  pierwszej strony informacji o gruntach. Młodzież szkolna i ucząca się powinna przedstawić kopię aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej i oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki.

Karta wydawana będzie na 3 lata, po tym czasie osoby zainteresowane będą musiały złożyć ponownie wniosek.

Jakie korzyści zapewnia Karta Mieszkańca Tczewa?

Posiadanie Karty pozwoli na nieodpłatny lub ulgowy dostęp do usług świadczonych przez miejskie jednostki organizacyjne. Ze zniżek można korzystać m.in. w obiektach Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji (np. basen, siłownia), w Centrum Kultury i Sztuki (koncerty i inne wydarzenia, kółka zainteresowań, warsztaty) oraz w Fabryce Sztuk (warsztaty dla osób dorosłych).

Katalog korzyści wynikających z posiadania Karty Mieszkańca Tczewa będzie na bieżąco poszerzany, w miarę dołączania do programu kolejnych partnerów, np. punktów usługowych, gastronomicznych, fitness itd.

Karta umożliwia tańsze podróżowanie autobusami komunikacji miejskiej. Gdy wprowadzone zostaną płatne miejsca parkingowe, posiadaczy Karty Mieszkańca Tczewa obowiązywać będzie korzystniejsza taryfa.

Gdzie otrzymasz szczegółowe informacje?

www.karta.tczew.pl

e-mail: info@karta.tczew.pl

tel. 798 484 641 (godz. 7.30-15.00)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKonwersja cyfrowa domów kultury – CKiS otrzymało kolejny grant z Narodowego Centrum Kultury
Następny artykułTczewska Integracja – piknik na Pl. Hallera – 24 lipca