Chór Męski „Echo” powstał w 1923 roku, więc w tym roku obchodzi 100-lecie swojej działalności. Z tej okazji razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Chóru Męskiego „Echo” zapraszamy na Koncert Jubileuszowy, który odbędzie się 11 czerwca 2023 o godz. 17.00 w Sali widowiskowej CKiS.

W trakcie koncertu na zaproszenie chórzystów gościnnie wystąpią:

  • Łukasz Wroński – tenor, artysta Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, solista Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Mazowieckiego Teatru Muzycznego.
  • Sylwester Targosz-Szalonek – tenor, aktor, instrumentalista, prezenter telewizyjny, dyrygent, solista teatrów operowych, prezes Fundacji Operetka Śląska,
  • Przemysław Radziszewski – tenor,
  • Chór Męski Harmonia z Wejherowa

Chórami dyryguje: Leszek Gołąb, akompaniował będzie Kacper Kłosiński, koncert poprowadzi Krzysztof Pieczewski.

Przed Koncertem Jubileuszowym odbędzie się promocja książki: „Historia Choru Męskiego Echo w Historii  Tczewa  i Pomorza”.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania tak pięknego Jubileuszu.

Pozostałe wydarzenia Jubileuszowe:

  • 18 maja g. 17.00 Uroczyste otwarcie wystawy plenerowej i mini koncert Chóru, Plac przed dworcem PKP
  • 4 czerwca g. 9.30 Msza św. w intencji chórzystów, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  • 11 czerwca g. 17.00 Promocja książki pt. 100 LAT CHÓRU MĘSKIEGO „ECHO” w historii Tczewa i Pomorza, Tczew 1923-2023 – przed Koncertem Jubileuszowym

Chór Męski „Echo”

Chór Męski „ECHO” powstał w 1923 roku w  środowisku tczewskiego mieszczaństwa jako wyraz wewnętrznej potrzeby Polaków, którzy po 150 latach niewoli mogli swobodnie kultywować rodzimą kulturę i tradycje polskiego śpiewania. 

W roku 1927 Chór przystąpił do Pomorskiego Związku Kół Śpiewaczych, cały czas koncertując w szkołach, kościołach, zakładach pracy, brał udział w koncertach i organizował imprezy śpiewacze. Wybuch II wojny przerwał działalność Chóru, by po wojnie ponownie pojawić się na estradach regionu tczewskiego uświetniając swoim śpiewem wszystkie ważne uroczystości państwowe, regionalne i kościelne. 

Pod znamienitym kierownictwem muzycznym kolejnych dyrygentów, po kolei od powstania Chóru: Ludwika Sumińskiego (1923-34), Leona Galińskiego (1934-66), Elżbiety Grzenkowskiej –Hawryluk (1966-2002), a od 2002 roku Leszka Gołąb, Chór osiągał coraz to wyższe poziomy artystyczne.

Wyrazem tego są liczne nagrody i wyróżnienia z przeglądów, konkursów i festiwali zdobywane na przestrzeni ponad 90-ciu  lat działalności. W ostatnich latach Chór może się pochwalić  III miejscem i „Brązową Lirą” zdobytą w V Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2009 r.), III miejscem w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach (Litwa 2012 r.). 

W repertuarze Chóru znajduje się szeroka gama utworów religijnych i świeckich w tym pieśni staropolskie. Chór dokumentuje swój dorobek, wydał m.in. 2 płyty z utworami świeckimi i religijnymi oraz jedną płytę z nagraniami kolęd. 

Chór wielokrotnie koncertował poza granicami kraju i tak m.in. w Bułgarii, Rumunii, Jugosławii, Czechosłowacji, Finlandii, Ukrainie, trzykrotnie na Węgrzech i Litwie, czterokrotnie w Niemczech. 

Chór był pomysłodawcą i organizatorem Tczewskich Festiwali Pieśni Chóralnej, które od 1974 roku odbywały się w Tczewie, gromadząc chóry Polski Północnej. W 2006 roku chóry spotkały się na XXIV Tczewskim Festiwalu (niestety ostatnim). 

W roku 1998 oraz 2008 Chór był organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Chórów Męskich.

Chór Męski „ECHO” od 1991 roku pracuje w strukturach Tczewskiego Centrum Kultury, obecnie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

W roku 2006 z inicjatywy chórzystów zostało powołane i zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Męskiego „Echo” w Tczewie, które jako organizacja pozarządowa, znakomicie wspomaga działalność Chóru.

Łukasz Wroński

Tenor

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie fortepianu, a ukończył w 2003 roku w klasie trąbki. W 2009 roku ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Leszka Skrla. Ukończył staż artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Ryszarda Karczykowskiego.

Umiejętności aktorskie szkolił pod kierunkiem znakomitych aktorów: Joanny Bogackiej, Grzegorza Chrapkiewicza oraz Doroty Kolak.

Zdobywca Srebrnej Róży podczas 8 Bitwy Tenorów na Róże. Laureat I Międzynarodowego Konkursu Viva Calisia 2018, V i VI Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju (2017,2018) oraz VI i VII i VIII Międzynarodowego Konkursu Operetkowo Musicalowego im. Iwony Borowickiej w Krakowie. Na Festiwalu Wokalnym Belcanto w Nałęczowie otrzymał nagrodę specjalną warszawskiego oddziału ZASP, nagrodę wojewody lubelskiego oraz wyróżnienie za wykonanie polskiej arii operowej.

Debiutował w 2009 roku na deskach Opery Bałtyckiej partią Don Curzia w operze Wesele Figara W. A. Mozarta pod dyrekcją Jose Maria Florencio. Z zespołem Opery Bałtyckiej wziął udział w II Konkursie i Festiwalu Operowym pod egidą MEZZO TV w Szeged na Węgrzech, oraz w światowej prapremierze w Paryżu w Sali UNSECO opery Elżbiety Sikory Madamme Curie. Obecnie Artysta Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie oraz solista Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Jest zapraszany do udziału w wielu festiwalach i koncertach na terenie Polski.

dr Sylwester Targosz-Szalonek

Tenor, aktor, instrumentalista, prezenter telewizyjny, dyrygent, solista teatrów operowych, animator kultury, twórca i dyrektor kilku muzycznych festiwali (m.in. Śląski Festiwal Operetki) prezes Fundacji Operetka Śląska.

Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie prof. Henryki

Januszewskiej-Stańczyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierunku menedżer kultury.

Uczestniczył w licznych mistrzowskich kursach wokalnych, m.in.: prof. Heleny Łazarskiej (Austria), Daniela Weeks’a (USA), Kaludi Kaludowa (Bułgaria), Paula Esswooda (Wielka Brytania). Jest absolwentem mistrzowskiej klasy śpiewu prof. Cesare Colona (Niemcy-Berlin).

Prowadzi aktywną działalność artystyczną; śpiewa liczne koncerty o szerokim zakresie repertuarowym i stylistycznym: recitale kameralne, spektakle oraz koncerty operowe, operetkowe i oratoryjno-kantatowe.

W latach 2000-2006 zajmował stanowisko chórmistrza w Uniwersytecie Śląskim, gdzie sprawował także opiekę artystyczną i merytoryczną nad Zespołem Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. W tym samym czasie sprawował kierownictwo muzyczne Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Brał udział w licznych cenionych festiwalach muzycznych, takich jak : Festiwal Alkagran w Czechowicach-Dziedzicach, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” w Cieszynie, Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Festiwal Bachowski w Świdnicy, Europejski Festiwal im. J. Kiepury w Krynicy i innych. Wziął udział w prawykonaniu duetu na tenor i waltornie „Song for time” (Mariusa Baranaukas) w ramach 4-tego Międzynarodowego Spotkania Młodych Kompozytorów (Katowice).

W lachach 2007/2009 był członkiem pierwszej europejskiej międzynarodowej grupy „The 12 Tenors”. Nagrywał i koncertował m.in, dla: Radio Katowice, TV Polonia, TVBali, a także dla telewizji niemieckich. Współpracował z wieloma zacnymi dyrygentami, takimi jak: Igor Dochovic, Andrzej Zubek, Michał Dworzyński, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jan Wincenty Hawel, Peter Moss, Heribert Beissel, Paul Esswood, Andrew Parrott, Gabriel Chmura, Radosław Labakhua, Kazimierz Kryza, Krzysztof Dziewięcki, Elio Boncompagni i in.

Koncertował m. in. w: Argentynie, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, we Włoszech na Sycylii, a także na Wyspie Bali.

W programie posiada liczne partie solowe pozycji zarówno z gatunku teatru muzycznego jak i muzyki oratoryjno-kantatowej. Repertuar jego wzbogaca nadto zasobna literatura muzyki kameralnej różnych stylów i epok, szereg arii, duetów, pieśni z oper, operetek a także musicali.

W okresie od stycznia do kwietnia 2008 roku brał udział w szeregu przesłuchań do roli Tebaldo w operze I Capuleti et i Montecchi V. Belliniego, które odbyły się w Berlinie. Na ponad 400 przesłuchanych kandydatów został zaproszony do realizacji tejże opery, której nagrania dokonał wraz w czerwcu 2008 r. z Teatrem Miejskim w Braunschweig. W tym także miesiącu został zdobywcą srebrnego medalu Arte Vocale na Królewskim Festiwalu Wokalnym w Wilanowie.

W sierpniu 2008 roku otrzymał statuetkę Złoty Słowik Belcanto na Festiwalu Belcanto w Nałęczowie. Laureat Internationales Festival Junger Opernsanger, gdzie kreował partię Rudolfa w operze Cyganeria G. Pucciniego. W roli Mimi partnerowała mu czarnoskóra solistka z Nowego Yorku, Lisa Bryce. Niemiecka prasa bardzo przychylnie komentowała występy tej scenicznej pary, a Sylwester Targosz-Szalonek został nazwany Włoskim tenorem z Polski”.

Współpracował m.in. z Kammeroper Schloss Rheinsberg, Teatrem Wielkim Operą w Poznaniu, Teatro di Verdi, Teatro Massimo Palermo, Orchestra Siciliana we Włoszech, Filharmonią we Frankfurcie, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Filharmonią Śląską, Toruńską, Poznańską, Częstochowską et cetera. Jako pedagog śpiewu prowadził kursy wokalne w Niemczech (szkoła wokalna prof. Cesare Colona – Berlin) i na Ukrainie (Uniwersytet w Charkowie). W 2010 podjął prace pedagogiczną w PSM I i II st. w Zabrzu , gdzie przez 2 lata, prowadził klasę śpiewu. Z końcem 2010 roku powołał Orkiestrę im. Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg w Żywcu. W styczniu 2012 roku został zaproszony do wzięcia udziału w prawykonaniu op. Dzień Świra Hadriana Filipa Tabęckiego, w Teatrze Wielkim w Poznaniu, w

reżyserii I. Gorzkowskiego. W grudniu 2012 r. Był gościem Ambasady RP w Indonezji, gdzie wystąpił z okazji otwarcia Polskiego Honorowego Konsulatu na wyspie Bali. Tego samego roku wziął udział we współczesnym prawykonaniu “Stworzenia Świata” J. Haydna z towarzyszeniem NOSPR z odnalezionym przekładem na język polski mającym blisko 250 lat.

2013/2014 r. to czas licznych koncertów z wieloma orkiestrami w Polsce i poza granicami kraju. W tym okresie współorganizował Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. W 2015 roku został wybrany na reżysera Międzynarodowego Festiwalu RytmProArte w Gliwicach.

Także w 2015 roku zapoczątkował współpracę z Wojskiem Polskim – organizując wydarzenia kulturalne i koncerty m. in. Wielką Galę Karnawałową dowódcy 6. Bpd w Gliwicach. 2016 rok obfitował w koncerty i wydarzenia muzyczne w kraju i za granicą z jego udziałem. W latach 2016/2017 prezenter telewizyjny prowadzący muzyczny program „Szlagierowo” w neopowstałej ZOOMTV. W 2017 powołuje Fundacje Operetka Śląska z którą podejmuje działania związane z organizacją Śląskiego Festiwalu Operetki, którego Honorowym Ambasadorem jest Maestro Wiesław Ochman. Od roku 2018 pedagog PSM I i II st. w Nysie, Prezes Fundacji Operetka Śląska, a także dyrektor Śląskiego Festiwalu Operetki. Prócz tego twórca Festiwalu Piosenki Wojskowej i Powstańczej “Za mundurem panny sznurem”. Rok 2019, to kolejne muzyczne wyzwania m.in. realizacja pierwszej edycji “Silesia Sinfonia Festiwal”. W tym roku prowadził swój autorski program „Muzyczna Przystań” realizowany przez TVP Katowice. Sylwester Targosz-Szalonek to skupisko wielu talentów, które objawia się w różnych dziedzinach sztuki. Jest aktywny zawodowo jako śpiewak, pedagog, a także dyrygent i reżyser. W latach 2021/2022 pedagog śpiewu i chórmistrz w XXX LO w Krakowie na kierunku Taneczno-Teatralnym. W 2022 w Akademii Muzycznej w Gdańsku otrzymał stopień dr nauk muzycznych. Poza swoją działalnością koncertową często angażuje się w działalność charytatywną . Jest inicjatorem wielu koncertów i wydarzeń na rzecz

potrzebujących ludzi. Jest pomysłodawcą m. in, cykli koncertów „SOS Etiopii”, które organizował przy współpracy Polsko-Etiopskiego Stowarzyszenia Misyjnego Nadzieja-Tesfa. Prócz tego często angażował się w koncerty charytatywne na rzecz chorych i potrzebujących ludzi z terenów Śląska, często przy współpracy Chorzowskiego Centrum Kultury, czy też Starochorzowskiego Domu Kultury, Fundacja Silesia, Stowarzyszenie Górnośląski Skarabeusz, od którego otrzymał odznaczenie „Srebrny Skarabeusz” za działalność charytatywną. Od 2020 zaangażowany w działalność chóru męskiego „Harmonia” z Wejherowa z którym pracuje nad organizacją festiwali muzycznych w północnej części Polski. Od 2021 roku twórca i dyr. artystyczny festiwalu „OpeR Air Festival” w Malborku, przy współpracy Muzeum Zamkowego w Malborku i Miejskiego Centrum Kultury w Malborku. W marcu 2022 nagrał płytę „Sacrum&Profanum” z udziałem Maestro Wiesława Ochmana, gdzie wspólnie z Mistrzem nagrał dwa duety i utwory solowe. Dr Sylwester Targosz-Szalonek w wolnych chwilach komponuje muzykę wokalno-instrumentalną, a obecnie pracuje nad płyta z muzyka autorską.

Przemek Radziszewski

Wokalista, śpiewak , tenor.

Jego przygoda z muzyką zaczęła się w wojsku, gdzie spędził ponad 8 lat. Służył w Lotnictwie.  W tym czasie muzyka tak zawładnęła jego sercem, że postanowił rzucić karierę wojskową i całkowicie się jej poświęcić. Kolejne lata obfitowały w szereg przedsięwzięć i programów muzycznych.

Wziął udział w takich formatach telewizyjnych jak: „Śpiewaj i walcz” w TVP 1 . „Must be the music” – gdzie dotarł do ścisłego finału . Jednakże największy sukces osiągnął zajmując drugie miejsce w V edycji „The Voice of Poland”. Mimo ogromnych sukcesów jakie osiągał  w muzyce rozrywkowej w jego duszy zawsze bardzo ważne miejsce zajmowała muzyka klasyczna. Stawiając wszystko na jedną kartę w 2015r. rozpoczął studia na Wydziale Wokalno – Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, którą ukończył w klasie profesora Leszka Skrli.

W dorobku klasycznym ma już wiele wykonań i ról. Można go było zobaczyć między innymi w partii Stefana ze „Strasznego dworu” Stanisława Moniuszki czy operetkach: w partii Adama tytułowego „Ptasznika z Tyrolu” Carla Zellera,  w roli Edwina w operetce „Księżniczka czardasza” Emmericha Kalmana. W tym Przemka będzie można zobaczyć  na deskach Opery Nova w  Bydgoszczy w roli Hrabiego Daniły Daniłowicza z operetki „Wesoła Wdówka” Franza Lehara oraz w „Zemście Nietoperza” Johanna Straussa wystawianej na trójmiejskich scenach. Z powodzeniem występuje na scenach polskich i światowych wykonując repertuar operowy i operetkowy. Jednakże mając duże doświadczenie sceniczne związane z muzyką rozrywkową, nie stroni również  od tego gatunku muzycznego.

Chór Męski „Harmonia” z Wejherowa

Chór powstał w 1920 roku i od tej chwili, z przerwą w okresie II wojny światowej, działa w Wejherowie. Jest ważnym ogniwem życia kulturalnego miasta i Ziemi Wejherowskiej. Występuje na licznych uroczystościach religijnych, patriotycznych, śpiewa w kościołach, na przeglądach chóralnych oraz daje koncerty z okazji uroczystości państwowych. Bierze udział, od 1966 r., w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, którego był jednym ze współorganizatorów. W 1987 r. i 2001 r. “Harmonia” śpiewała podczas mszy świętych odprawianych przez Ojca Świętego w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Współpracuje z Akademią Muzyczną w Gdańsku i Państwową Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie. Pięciokrotnie absolwenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej dyrygowali chórem podczas swoich końcowych egzaminów. Szczególnie miłym akcentem jest coroczny koncert, w okresie Bożego Narodzenia, dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie oraz występy, w tym czasie, w licznych kościołach miasta i okolic. Chór posiada sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Wejherowskiej w dowód uznania dla wkładu w życie kulturalne miasta i regionu. Chór Męski “Harmonia” liczy obecnie ponad 30 śpiewaków. Zespoliła ich wspólna pasja i umiłowanie pieśni. Śpiewają nie dla zaszczytów i korzyści, ale z wewnętrznej potrzeby. Wśród chórzystów są ludzie o różnym wykształceniu i zawodach. Nie szczędzą swojego wolnego czasu i dwa razy w tygodniu spotykają się na próbach śpiewu w Wejherowskim Centrum Kultury, pod którego auspicjami zespół działa. Obecnie kierownikiem artystycznym jest Leszek Gołąb, natomiast prezesem Zarządu Chóru Męskiego “Harmonia” jest Jacek Drewa.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułAdam Van Bendler w programie „Zło Konieczne” – stand-up – 12 czerwca
Następny artykułPrzetarg „śmieciowy” ogłoszony